Niels Krog Collin

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Nils Krog Collin»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Niels Krog Collin (født 1. november 1718 i København, død 4. november 1782 i Trondheim) var amtmann i Romsdals amt.

Han var sønn av lagmann Hans Jensen Collin (omkr. 1682–1742) og Sophie Amalie Krog (1686–1735). Hans morfar var biskop i Trondheim, dr. Peder Krog.

Den 18. august 1761 ble han gift med Fennichen Hønne (1739–1788), datter av fogd på Nordmøre Henrik Hønne.

Han studerte ved Københavns Universitet fra 1735, og tok baccalaureatgraden i 1740. Deretter fulgte en studiereise i utlandet. Fra 1737 var han sekretær ved Danske Kanselli. Fra 12 feb. 1746 til 1757 var han viseborgermester i Trondheim. Det var ingen stor forpliktelse og han befant seg mye i utlandet. Fra 1749-1752 var han i England og hovedsaklig i London. Han førte en dagbok for hele denne perioden i England. Her pleier han kontakt med John Collett som var sønn av den kjente commerceråd James Collett i Christiania og representant for huset Collett & Leuch.

Han ble medlem av Rydningskommisjonen for statens almenninger i 1755. Han fører dagbok under disse prosessene så vel. Han overleverte sitt embete som viseborgermester i 1757 til sin fetter og var privatmann til han fra 1760 til 1773 ble amtmann i Romsdal. Han fikk tillatelse til og forbli boende i Trondheim som var utenfor hans amts område, men i februar 1771 ble dette trukket tilbake og han skulle få dobbel lønn mot og flytte. Han ville likevel ikke flytte. Cancelliet sendte han mange purringer og måtte til slutt ilegge han mulkt, men igjen uten resultat. Collin som selv hadde vært i canselliet hadde sterke og innflytelsesrike forbindelser. Det ble derfor ikke lett og si han opp. Det kom til slutt til en ordning der han fråtrådte embetet etter egen søknad i september 1773.

Collin fikk rang av kanselliråd i 1746, justisråd i 1758 og etatsråd som var den høyeste sivile rang i 1770.

For øvrig synes amtmann Collin å ha næret vitenskaplige interesser privat. Han var faktisk en av de første sekretærer ved videnskapsselskapet i Trondheim. Hans dagbøker viser at hans hjerte lå nært til Frankrike og dets språk. Han døde 4 november 1782 i Trondheim og ble gravlagt i familiens festested i gravkjelleren til Vår Frue Kirke.

Kilder

  • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 152.
  • Artikkel av Olaus Schmidt i Adresseavisen 9 desember 1917.