Nils Morch (Snåsa)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bestyrer Nils Morch ved Breide Samvirkelag 1925 - 1962
Foto: Ukjent

Nils Morch (født 14. april 1893Frøya, død 1966) var bestyrer ved Breide Samvirkelag i 37½ år fra 1925 til 1962. Han satte seg i respekt og ble en aktet borger av Vestbygda i Snåsa. Ved avslutningen av karrieren ble han både Kongens fortjenstmedalje og Norges Vels medalje til del, i tillegg til at han fikk medalje og gode ord for sin innsats for Felleskjøpet.

Tiltredelse

Da R. Krogstad sa opp stillinga si som bestyrer ved Breide Samvirkelag i 1924, var det for å overta den samme posisjonen ved Follafoss Samvirkelag i Verran kommune. I styremøte 17. desember 1924 fikk Nils Morch tilbud om å overta stillingen, noe han takket ja til – og tok over posten ved nyttårsleite i 1925. Morch var da 31 år og gikk til arbeidet med sin ungdoms friskhet og mot, slik Ivar Mediås uttrykker det i 50-årsjubileumsmeldinga.

Vanskelige tider

På Bredheim, som Breide Samvirkelag hadde overtatt fra handelsmannen Håkon Hegli fra Kvam, var det både trangt, upraktisk og umoderne. Især var det vanskelige kår i utsalget og de dertil hørende lagerlokaler, som besto av et meget tilårskommet stabbur og et enda dårligere tilredd skur. Boligen i andre høgda var heller ikke stort å skryte av, men det Morch bekymra seg mest for var at varegjelda tynget drifta. Kreditten til medlemmene hadde påført laget stor mangel på kontanter. Styret benyttet seg av den unge bestyrerens driv, og sendte ham ut på bygda for å drive inn Samvirkelagets utestående fordringer. Sakte, men sikkert gikk det igjen fremad.

Samtun og framgang

Etter at nybutikken sto ferdig på «Samtun» ved Jørstad stasjon høsten 1929, fikk Morch anledning til å vise sitt mot og tru på framtida. Han fylte lokalene med varer. Breide Samvirkelag ble en godt assortert forretning der medlemmer og handel trivdes og økte. Oversikten i Mediås` 25-årsjubileumsskrift viser oss at bruttofortjenesten økte jamt fra vel 5.000 i 1927 til nær 20.000 i 1944. Jørn Sandnes kan fortelle at omsetningen også økte: I 1925 var den på 264.000 som i 1940 var økt til 346.000. Under krigsåra var det særs vanskelig å få tak i varer. Da tok Morch saka i egne hender. Han gjorde mange strabasiøse turer til Trondheim, Oslo og Bergen – og lyktes med å skaffe varer det ellers skorta på.

Breide Samvirkelag etter ombygginga som ble påbegynt i 1957 og sto ferdig i 1960
Foto: Ukjent

Heder og ære

Da Nils Morch gikk fra borde, den 30. juni 1962 ble han i følge praktverket om Snåsa Handelsforening, redigert av Joralf Gjerstad, «(…) tildelt Kongens medalje for sitt arbeid og Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Morch fikk også medalje fra Felleskjøpet for det gode arbeidet han hadde utført der». Ivar Mediås kan i tillegg fortelle at festen til Morchs ære foregikk i stappfullt hus på Vårtun, der han også ble takket og hyllet med prolog, taler og gilde gaver.

Personlighet

Ivar Mediås forteller i 25-årsmeldinga at Morch vokste opp på snaubergene på Frøya, men at det likevel ikke var tvil om at han likte seg godt der oppe i granskogen på Breide. Han skal ha uttalt at det var så mye tryggere og roligere her, enn ute i havgapet. «Men han har noko av havgapet i seg. Det er solskinsdagar med vinnstille og glitrande havflate. Men så kan det blåse opp, og einkvan kan få salt havsprøyt over seg», fortalte Mediås.

Kilder

  • Gjerstad, Joralf: Fra krambu til varehus: En handelsforenings liv og lagnad 1878-1989, Steinkjer U.Å.
  • Mediås, Ivar: Breide Samvirkelag : 1919 – 25 år – 1944, Steinkjer 1946
  • Mediås, Ivar: Breide Samvirkelag : 1919 – 50 år – 1969, Steinkjer U. Å. (1970?)
  • Sandnes, Jørn: Snåsaboka, bd 2 1960