Norddalsbrua

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norddalsbrua. Reparasjonene etter sprengningsforsøket under det tyske angrepet i 1940 kan sees som det hvite feltet til høyre.
Foto: Eckhard Pecher (2005).

Norddalsbrua er en jernbanebro av stål over Norddalen øst for Narvik i Nordland. Brua ble tatt i bruk da Ofotbanen ble åpnet 31. august 1902, og var i bruk fram til 1988, da jernbanen ble lagt om i Norddalen.

Brua er 180 meter lang og største høyde over dalbunnen er 40 meter. Den hviler på ni pendelpilarer med høyder fra 12 til 30 meter, og er levert av Gustavburg Bruckenbananstalt i Tyskland (egentlig «Vereinigte Maschinnfabrik Augsburg und Mascingesellschaft Nunberg A.G.»).

Alle deler var sammenpresset på fabrikken før de ble sendt til Norge. Brua ble tegnet i Norge og produsert i Tyskland, fraktet i deler til Norddalen og montert på bare 4 1/2 måned, etter at fundamentene ble påbegynt i august 1900, og stein til brokarene ble brudt ut lokalt, mens sement ble fraktet opp fra Rombaksbotn, dels med hest, og dels med hest og taubane. Pillarene ble fraktet i deler opp fra Rombaksbotn om vinteren. Reisning av pillarer startet 1.mai 1902 under ledelse av den tyske leverandøren.

Brua ble bygget da de militære myndighetene krevde at det skulle være minst en større bro på banen, slik at banen kunne brytes ved en strengning om landets skulle ble angrepet og fiendlige styrker brukte banen til fremrykning.

Da tyskerne invaderte Norge i 1940, og i forbindelse med slaget om Narvik, prøvde de norske styrkene å sprenge brua den 14. april. Men brua fikk bare mindre skader, og tyskerne reparerte den i løpet av relativt kort tid, og tok den i bruk til lett transport etter bare ti dager, og kunne gjennoppta malmtransporten 14. juni.

Senere ble Norddalsbrua forsterket til å tåle 25 tonns akseltrykk, og den ble reparert etter en avsporing i 1975. Da broen var preget av alderen og materialslitasje, var det ønskelig å skifte denne ut, men det var praktisk talt umulig å bytte en ny sammen stedet. Banen ble lagt om, mer i tråd med de originale planene for traséen, et stykke videre opp Norddalen og kommer inn på den opprinnelige traséen ved Gamle Bjørnfjell stasjon. Etter at det siste toget kjørte over brua 1. oktober 1988, ble den nye traséen ble åpnet og Søsterbekk holdeplass fra 1955 ble samtidig flyttet til den nye traséen.

Norddalsbrua er imidlertid bevart. Omkring 1 000 000 000 tonn malm ble transportert over brua mens den var i bruk.

En modell av Norddalsbrua står på Ofoten museum.

Kilder


Koordinater: 68.426723° N 17.997948° Ø