Gamle Bjørnfjell stasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stasjonsbygningen ble i 1936 flyttet til Bjørnfjell stasjon og tatt i bruk som turiststasjon.
Foto: Ukjent (1912-1936).

Gamle Bjørnfjell stasjon er en tidligere stasjon på Ofotbanen. Den lå 36,5 km fra Narvik havn, og ble etablert i 1912 for å øke kapasitet på banen, slik at togene fikk ytterligere en møteplass mellom Hundalen og Riksgrensen stasjon, slik at det ble mulig med tettere togavganger. Dette må sees i sammenheng med at de daværende damptogene gikk mye saktere opp stigningene enn dagens materiell.

To alternativer for plasseringen ble vurdert, men det var skepsis til begge på grunn av det skrånende terrenget. Den valgte plasseringen forutsatte visse ekstraordinære sikringstiltak, som en ekstra tunnel og stikkspor med mothelning, både for oppbremsing for tog som kom nedover med last, og som startstrekning for tog som skulle oppover.

Det ble oppført et stort stasjonshus i to etasjer ut mot dalen med bolig og uthus på steinfyllingen mot øst. Det ble fylt med jord og matjord over knausene slak at det ble anlagt kjøkkenhage og gressplen. En ivrig stasjonsmester plantet bjørker og en rogn, som nå har vokst seg store.

Stasjonen fikk ikke så lang levetid. Behovet for denne falt bort etter elektrifiseringen av banen i 1923, og plasseringen i det skrånende terrenget var ikke hensiktsmessig. en ny stasjon med samme navn ble etablert lengre opp på fjellet og nærmere riksgrensen, men den gamle ble beholdt som holdeplass for persontrafikk fram til 1956, hovedsakelig for frilufts- og hyttefolk, og det var en kafé i stasjonsbygningen fram til den ble flyttet.

Stasjonsbygningen ble revet i 1936 og oppført som Bjørnfjell turiststasjon på nye Bjørnfjell stasjon. Fyllingen til stikksporet ble tatt til fyllmasse ved omleggingen av banetraséen i 1987-88.

Kilder


Koordinater: 68.4373° N 18.0071° Ø