Nordland husflidsskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nordland husflidsskole i Narvik ble stifta i 1949 etter vedtak fra Nordland fylkesting. Skolen fulgte landsplanen for kvinnelige husflidsskoler, og var godkjent som forskole til Statens kvinnelige industriskole i Oslo. Skolens første styrer var Gudrun Dahlberg.

Begynnelsen

Nordland husflidsskole begynte i midlertidige lokaler ved Narvik kommunes høgre skole, og det første året gikk tolv elever på sømlinja, og tolv på vevlinja. Det var i denne perioden ikke satt av penger til verken timelærere eller renhold. Renholdet ble utført av elevene.[1]

Utover 1950-tallet var elevtallet stadig stigende, og selv om skolen gjennomgående hadde dårlig økonomi, dekte den i større grad lærerlønningene. I 1953 flytta skolen til permanente lokaler på Narvik brannstasjon. [2]

Utvidelse på 1960-tallet

I 1961 ble skolen utvida. Den fikk disponere tre etasjer ved brannstasjonen. Undervisningstilbudet ble dessuten utvida med fortsettelsesklasse i kjole- og draktsøm, samt et ettermiddagskurs i prydsøm og kunsthåndverk. I 1963 begynte skolen etter anmodning fra Kirke og undervisningsdepartementet klasser i forming.[3]

I 1980 ble Nordland husflidsskole den av den nye Solhaugen videregående skole.

Noen av lærerne som underviste i praktiske fag

 • Gudrun Dahlberg (bestyrer 1949-1975)
 • Ingrid Knudsen (vevlærer 1950-1984)
 • Ragnhild Huse (sømlærer 1952-55)
 • Marie Sunde (sømlærer 1955-1965)
 • Arne Linder Olsen (tegnelærer 1964-1980)
 • May Haugen (vikar i sømundervisninga 1960-)
 • Inger Vinkenes (halmsløyd)
 • Lise Rygh Swendsen (tøytrykk)
 • Knut Malm (tinnarbeid)
 • Ranveig Heieren (sømlærer 1964-1966)
 • Synnøve Mathisen (sømlærer - )
 • Lilly Kongsbakk (vevlærer 1965-67)
 • Eldbjørg Normann (sømudervisning)
 • Hjørdis Jørgensen (sømlærer 965-71, 1973-85)[4]

Litteratur

 • Engelstad, Helen. Norsk husflid: i går i dag i morgen. Norges husflid- og industrilag, Skien 1950, s. 40.
 • Naustvik, Konrad. Solhaugen videregående skole Skolen, Narvik 1990.

Referanser

 1. Konrad Naustvik. Solhaugen videregående skole s 14, 15.
 2. Konrad Naustvik. Solhaugen videregående skole s 20f.
 3. Konrad Naustvik. Solhaugen videregående skole s 27f.
 4. Full oversikt over lærere: Konrad Naustvik. Solhaugen videregående skole s 58, 59.