Nordlys (avis)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dagsavisa Nordlys utgis i Tromsø, og er en del av mediekonsernet Amedia. Nordlys er Nord-Norges desidert største avis, og etterstreber et landsdelsperspektiv. Avisa er ofte arena for Nord-Norges viktigste politiske debatter, og omtaler seg selv som «Landsdelsavisa i nord». Men Nordlys har også oppgave som lokal- og regionavis, og kjernedekningsområdet er Troms og Svalbard.

Avisa ble grunnlagt på Karlsøy i 1902 av presten Alfred Eriksen, som etablerte Nordlys som et organ for den framvoksende arbeiderbevegelsen i Troms. Gjennom Nordlys tok Eriksen sikte på å utfordre det han kalte «handelsmannsherredømmet» i Nord-Norge. Med uttrykket handelsmannsherredømme mente Eriksen å betegne den dominerende posisjonen lokale handelsmenn - «nessekonger» - hadde i fiskerbondesamfunnene i Troms. Denne posisjonen var blitt forsterket i løpet av 1890-åra, etter at en rekke år med dårlig fiske hadde gjort mange fiskere avhengig av lån og kreditt fra lokale handelsemenn mot pant i båt og bruk. Nordlys ble en viktig plattform for å tale fiskernes sak overfor hendelsmennene og de sentrale myndigheter. Avisa var helt fra starten et organ for Arbeiderpartiet, reelt sett, men dette ble ikke formalisert før i 1911. Da Alfred Eriksen tok plass på Stortinget i 1903, flyttet avisa til Tromsø, der den siden har hatt sete.

I likhet med de fleste andre norske aviser har Nordlys hatt en markant opplagsnedgang de siste åra. I 2006 hadde avisa et opplag på 28 090, mens det i 2013 var nede i 21 902.

Nordlys har vært med å stifte ulike kulturpriser. Nordlysprisen ble stifta i 1989 og i 2011 kom Nordlys Awards med 10 ulike priskategorier.

Kilder

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!