Nordre Haga (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Nordre Haga
Sokn: Haug
Kommune: Øvre Eiker
Fylke: Buskerud
Gnr.: 106
Postnummer: 3300 Hokksund

Nordre Haga er en matrikkelgård på Øvre Eiker i Sanden fjerding omtrent en kilometer øst for Hokksund. Gården ble rammet av det store jordskredet i 1910. Gården er delt i to bruk, Nordre Haga (bnr.1) og Nordre Haga (bnr.2), som er jordbrukseiendommer med skog inn til Dypingen i Finnemarka.


Navnet

Navnet uttales «haga». Eldre skrivemåter er Hagha [1], Medhalhagha [2], Midhaghe [3], Hagha i Syltubygd (1457) [4], Haghe (1528) [5], Hagha (1450/1475) [6], Haage, Hage, Haage (1578), Hauge (1593), Hauffue (1621), Haffue (1661) og Hauge (1723).

Navnet kommer ifølge Oluf Rygh av «Hagi», som betyr havnegang eller indhegnet jordstykke.

Beliggenhet og topografi

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Høymiddelalderen (1050-1350)

Seinmiddelalderen (1350-1500)

Tidlig nytid (1500-1650)

Fra matrikler og panteregister

Matrikkel 1647 xxxxgård med landskyld x lispund eller x riksdaler
Gammel matrikkel MN xxx med skyld xx lispund
Matrikkel 1838 MN xx med skyld x riksdaler x skilling
Matrikkel 1887 Gnr.xxx med skyld xx mark xx øre
Areal og antall bruk 2009


Nyere historie

Deling av gården fra omkring 1800

Bruksnummer i 1887-matrikkelen

Referanser

  1. Rødeboka: side 302
  2. Rødeboka: side 87
  3. Rødeboka: side 90
  4. Diplomatarium Norvegicum: VIII 393
  5. Norske Regnskabs- og Jordebøger: IV 72
  6. Cod. AM. 880 og Diplomatarium Norvegicum: VIII 477

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Nordre Haga (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!

Koordinater: 59.777422° N 9.931128° Ø