Nordre Sønju 1686-1762

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nordre Sønju var et bruk som omfattet den nordre tredjedelen av innmarken på matrikkelgården Sønju (Øvre Eiker)Eiker med landskyld 5 lispund. Bruket ser ut til å ha oppstått i forbindelse med delingen av Sønju i 1686, og den eldste historien er behandlet i artikkelen Sønju før 1686. I 1762 ble Nordre Sønju delt i to jevnstore deler, Nord-Sønju og Smed-Sønju.


1686-1711

Det er uklart hvem som ble eier av denne gårdparten etter delingen av Sønju i 1686.

1711-1728: Christopher Reersen

Christopher Reersen nevnes for første gang på Sønju i 1711, da datteren Jøran ble født der, og siste gang da han ble begravet i 1728.[1] Det er ikke kjent hvor Christopher kom fra eller om han hadde noen slektstilknytning til de tidligere eierne av Sønju. Han var gift med Ahles Biørnsdatter, og ifølge skiftet etter dem hadde de fem barn:[2]

 • Niels Christophersen, død før 1748. Han bodde på Sønju, var gift med Karen Erichsdatter og hadde minst fire barn.
 • Asbiørn Christophersen, død 1751. Han bodde Sønju og var gift tre ganger, først med Aase Jensdatter, så med Anne Jonsdatter og deretter med Pernille Gundersdatter. I det ekteskapet med Anne fikk han tre barn.
 • Ingeborg Christophersdatter, gift med Stephen Amundsen Hæreeie.
 • Ragnild Christophersdatter, gift med Bjørn Pedersen Stenseteie. Død før 1748.[3]
 • Jøran Christophersdatter, gift med Morten Pedersen Nedre Hoenseie.

1728-1751: Niels og Asbiørn Christopherssønner

Det ble ikke skiftet etter Christopher Reersen da han døde i 1728. Det ser ut til at begge sønnene, Niels og Asbiørn, ble boende på gården sammen med moren. Begge giftet seg og stiftet familie. Niels Christophersen ble gift i 1742 med Karen Erichsdatter, [4], og de hadde fire barn:

 • Erich, født 1743.[5]
 • Anne, født 1744.[6]
 • Ragnild, født 1745.[7]
 • Siri, født 1747.[8]

Asbiørn Christophersen giftet seg i 1731 med Aase Jensdatter, men hun døde alt året etter.[9] Et halvt år seinere giftet han seg på nytt, med Anne Jonsdatter[10], og de fikk tre barn sammen:

 • Anne, født 1734.[11]
 • Christopher, født 1737.[12]
 • Ingeborg, født 1740.[13]

Asbiørn ble deretter enkemann på nytt, og han giftet seg for tredje gang i 1747 med Pernille Gundersdatter.[14] De fikk en sønn:

 • Niels Asbiørnsen, født 1748. [15]

Ved skiftet etter Ahles Biørnsdatter i 1748 var Niels og kona Karen alt døde. Dermed overtok Asbiørn som eier av gården.[16] Imidlertid døde også Asbiørn knapt tre år seinere, og på dødsleiet måtte han selge halvparten av gården til en av naboene, Torger Larsen, som bodde på Søndre Sønju. Enken Pernille Gundersdatter beholdt den andre halvdelen, men bare et halvt år seinere ble også denne gårdparten solgt til Torger.[17]

1751-1752: Torger Larsen

Torger Larsen ble altså i løpet av noen måneder eier av hele Nordre Sønju, men heller ikke han hadde gården i mer enn et drøyt år, før han også døde. Han etterlot seg enken Kirsten Olsdatter og tre små barn:[18]

 • Iver Torgersen 7 år
 • Lars Torgersen 1 år
 • Maria Torgersdatter 4 år

1752-1762: Enken Kirsten Olsdatter og Peder Andersen Sønju

Enken Kirstine giftet seg kort etter på nytt med Peder Andersen fra Søndre Sønju[19], og de neste ti årene var de eiere av Nordre Sønju. Det er imidlertid uklart om de bodde der. Da de i 1762 flyttet til HovengenModum, solgte de nemlig halvparten av Nordre Sønju til Asbiørn Christophersens sønn, Christopher Asbiørnsen, og det kan vel tenkes at han har bodd der hele tiden og drevet den som leilending for naboen. I 1762 kjøpte Christopher bare den sørvestre halvdelen av farsgården, mens den nordøstre delen ble solgt til Gulbrand Rasmussen. Slik ble gården delt i to jevnstore deler, hver med landskyld opå 21/2 lispund. Den sørvestre delen beholdt navnet Nord-Sønju, mens delen som Gulbrand Rasmussen kjøpte etter hvert ble kjent under navnet Smed-Sønju.[20] Gårdens kvern og seter, samt eiendommen Gjeldsbraaten skulle tilhøre de to brukene i fellesskap.

Referanser

 1. Jøran Christophersd. Synni, døpt 01.11.1711, datter av Christopher Synni. - faddere: Maline Rasmusd./Randi Synni/Ole Synni/Rasmus Olsøn + Chrestopher Synju, begravet 11.07.1728, alder?.
 2. Sønju nordre skifte 23/3-1748 s. 36. Farsnavnet er ikke nevnt i kirkebøkene, men i forbindelse med skiftet etter Ahles Biørnsdatter i 1748.
 3. Soldat Biørn Pedersøn 04.05.1732 / 17.08.1732 og Ragnild Chrestophersd. Synju + I-1 (PB 2, fol.230): Skifte 22.07.1748 efter afg. Alles Biørnsd.
 4. Niels Chrestophersøn Synju 12.08.1742 / 29.09.1742 og Karen Erichsd.
 5. Erich Nielsen Synju, døpt 03.05.1743, sønn av Niels Christophersen Synju - faddere: Kirsti Borge/Berte Olsd. Ødegaard/Asbiørn Synju/Bent Jonsen/Peder Gundersøn
 6. Anne Nilsd. Synju, døpt 26.07.1744, datter av Nils Christophersen Synju - faddere: Kirsti Borge/Live Olsd./Anders Ødeskoug/Nils Aslachsen/Asbiørn Synju
 7. Ragnild Nilsd. Synju, døpt 14.11.1745, datter av Nils Synju - faddere: Aase Synju/Live Synju/Gulbrand Borge/Rasmus Synju/Ole Hansen Haare
 8. Siri Nilsd. Sonju, døpt 16.04.1747, datter av Nils Sonju - faddere: Kari Vestbyeje/Live Sonju/Rasmus Sonju/Peder Haare/Morten Brua
 9. Asbiøn Chrestophersøn Synju 17.03.1731 / 17.06.1731 og Aase Jensd. + død: Kona til Asbiøn Chrestophersøn Synju, 03.02.1732, 30 år
 10. Asbiøn Chrestophersøn Synju 05.10.1732 / 23.11.1732 og Anne Jonsd.
 11. døpt 2/5-1734: ANNE - foreldre: ASBI¥RN CHRISTOPHERSEN SYNJU - faddere: AASE IVERSD., NILS CHRISTOPHERSEN, ANDERS ANDERSEN, ANDERS OLSEN, G¥RAN CHRISTOPEHRSEN
 12. døpt 24/2-1737: CHRISTOPHER - foreldre: ASBI¥RN SYNJU - faddere: HELLENE HALVORSD., KAREN OLSD., NILS CHRISTOPHERSEN, ANDERS OLSEN, PEDER HANSEN
 13. døpt 16/10-1740: INGEBOR - foreldre: ASBIØRN CHRISTOPHERSEN SYNJU - faddere: KAREN OLSD. VESBY EIJE, HELJE ASLACHSD. ØDEGAARDEN, NILS CHRISTOPHERSEN SYNJU, OLE HANSEN HAARE, PEDER GUNDERSEN VESBY EIJE
 14. Asbiørn Cristophersen Synju 08.10.1747 / 27.12.1747 (enkemann) og Pernille Gundersd.
 15. døpt 28/7-1748: NILS - foreldre: ASBIØN CHRISTOFERSEN og PERNILLE - faddere: DORTHE OLSD., LIVE PERSD., BENT JONSEN, PER GUNDERSEN, OLLE HANSEN
 16. I-1 (PB 2, fol.230): Skifte 22.07.1748 efter afg. Alles Biørnsd.
 17. Sønju skifte 9/1-1751 s. 61 + Nordre Sønju 19.07.1751: Skiøde hvorved Pernille Gunnersd. afg. Asbiørn Sønjus enke haver bebreved Torger Larsen Sønju halvdeelen + Auctionsskjøde til Torger Larsen Sønju paa den andre halve Deel
 18. Sønju skifte 22/9-1752 s. 77 (ikke brukt). Barna er ifølge Tom Anders' notater født i Vestfossen, men for øvrig er Torger Larsens opphave ukjent - må nylig ha flyttet til Sønju
 19. Trolig er dette en av de fem sønnene til Anders Andersen og Karen Jensdatter på Fremmere Sønju som fikk navnet Peder - mest sannsynlig den yngste (født 1730)Ved salget i 1762 omtales Peder Andersen omtales her som boende på syndre Sønju. Vanligvis brukes dette navnet om Håre-gårdene, men i denne sammenheng kan det rett og slett bety at han bodde på en av de Sønjugårdene som lå sør for Nordre Sønju.
 20. Se Ruud: PB I-8 Kjøpet gjelder halvdelen av halve Nordre Sønju - Christopher lånte 120 rd av Anders Sundmand i Haugsund for å finansiere kjøpet