Nordre Sand skog- og landarbeiderforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nordre Sand skog- og landarbeiderforening i Nord-Odal var avdeling 283 i Norsk skog- og landarbeiderforbund.

Det er ikke funnet noe stiftelsesår for avdeling 283, men det er grunn til å tro at foreningen ble stiftet mot slutten av 1920-årene, trolig i 1928. Norsk skog- og landarbeiderforbund ble stiftet på Kongsvinger i august 1927. I Nord-Odal ble den første foreningen etablert samme år. Foreningen ville forhandle med skogeierne. Det endte i konflikt der organiserte arbeidere ble nektet skogsarbeid vinteren 1928. Som en følge av denne boikotten ble flere foreninger etablert i Nord-Odal i 1928. Under fløtinga våren 1928 så de organiserte skogsarbeiderne en mulighet til å sette hardt mot hardt, slik at de kunne få aksept for organisasjonsretten, retten til forhandlinger og arbeidet tilbake. De prøvde å vinne fram ved å blokkere fløtinga, men streikebrytere ble satt inn i arbeidet. Disse ble jaget fra elva av de organiserte arbeiderne. Fløterkonflikten i Nord-Odal endte deretter i rettsapparatet. Her fikk skogsarbeiderne mehold i at de hadde rett til å demonstrere mot at de ble fratatt et arbeid de vanligvis hadde hatt. Det er grunn til å hevde at skogsarbeiderne kom styrket ut av konflikten, selv om det var langt fram før organisasjonsretten var fullt ut akseptert. Odal-konflikten i 1928 var også en medvirkende årsak til at det ble dannet en lokal arbeidsgiverforening blant skogeierne i Nord-Odal sommeren 1928.

I 1980 slo Nordre Sand skog- og landarbeiderforening seg sammen med Sand skog- og landarbeiderforening (avd. 114). Etter at avdeling 283 Nordre Sand slo seg sammen med avdeling 160 Størjen og avdeling 71 Holt, var alle foreningene i Sand samlet. Fra 27. januar 1981 var foreningens navn avdeling 71 Sand.

Arkivmateriale etter Nordre Sand skog- og landarbeiderforening oppbevares ved Arbeiderbevegelsens Arkiv i Hedmark.

Kilder og litteratur

Videre lesing

  • Talberg, Paul Tage: Den stolte sliter, Oslo 1993.