Norges Handelsstands Totalavholdsforbund

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Forbundets logo var i sølv med blå emalje.
Foto: FORBUNDS-BLADET nr. 4 1914.

Norges Handelsstands Totalavholdsforbund ble stiftet 4. september 1911 på initiativ av Kristiania handelsstands totalavholdsforening, hvis formann, Carl Borgen ønsket representantene velkommen fra henholdsvis Kristiania handelsstands totalavholdsforening, Bergens handelsstands totalavholdsforening, Stavanger handelsstands totalavholdsforening, Drammens handelsstands avholdslag, Levanger handelsstands totalavholdsforening og Fredrikstad handelsstands totalavholdsforening.

Forarbeid

Forbundets første møte ble avviklet i hovedstaden, og kom istand på initiativ av Kristiania-avdelingens formann Carl Borgen. På stiftelsesmøtet 4. september 1911 fortalte han blant annet at foreningen i Kristiansund hadde valgt O.H. Sandnes som sin representant til møtet, men at han dessverre ikke møtte. Ellers var det også foreninger under stiftelse både i Trondheim, Ålesund og Skien.

Bakgrunn

De foran nevnte foreninger som gikk sammen for å danne et landsomfattende forbund gjorde dette i bevisstheten om at den herskende oppfatning blant allmuen var at handelsstanden så å si sto «kontra» til avholdsbevegelsen. Man så det som svært uheldig, både for avholdsbevegelsen og handelsstanden at slike holdninger fikk feste i folket. «Styrkeforholdet» måtte korrigeres. Stiftelsen av handelsstandens foreninger ble slik ansett å skulle være kimen til en ny forståelse av hvordan handelsmenn stilte seg til dette viktige spørsmålet.

Norges Handelsstands Totalavholdsforbund var altså ikke et konkurrende forbund til de øvrige avholds-organisasjoner / "korporasjoner", men tvert imot; en organisasjon som i full loyalitet til ideen, stilte seg solidarisk til hele bevegelsen. Alle handlende ble derfor oppfordret til å melde seg inn i sin lokale handelsstands avholdsforening, for slik å vise reell styrke.

Kilder

  • FORBUNDS-BLADET - årgang 1 - 3; befinner seg i Nasjonalbiblioteket, Oslo.