Norsk Bibliotekforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Norsk Bibliotekforening (NBF) ble stiftet 25. oktober 1913 i Stavanger under det 6. norske bibliotekmøte. Foreningen er en fri og åpen landssammenslutning som har til formål i fremme utviklingen av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet. NBF legger vekt på synliggjøring av bibliotekpolitikk i mediene og i samfunnet ellers.

Landsmøtene er fortsatt i tilknytning til de norske bibliotekmøtene annethvert år. Mellom landsmøtene ledes foreningen av et hovedstyre på ni medlemmer. NBF driver aktiv lobbyvirksomhet både overfor sentrale og lokale myndigheter, og er en viktig premissleverandør i den offentlige debatten. NBF fremhever biblioteket som sentral samfunnsaktør som bidrar til den demokratiske prosessen og ytringsfrihet.

Foreningen er åpen for alle interesserte, og som medlemmer kan opptas både biblioteker, skoler, institusjoner og enkeltpersoner.

Foreningen har omlag 3100 medlemmer, hvorav ca 2000 er personlige medlemmer. Alle personlige medlemmer i yrkesorganisasjonen Norsk Fagbibliotekforening (NFF) er kollektivt tilsluttet foreningen.

Historie

Samtidig som stiftelsen i 1913 ble det første styret valgt og det framlagte lovforslaget ble vedtatt. Bibliotekmøtet holdtes i "Sparekassens" intime og hyggelige lille sal, og varte i to dager (25.-26. okt 1913).[1], [2]

Foreningens første styre besto av bibliotekarene Haakon Nyhuus, Arne Kildal, Arne Arnesen (Oslo), Jens Jenssen, A.M. Andersen (Bærum), Hans Oven Glemminge og Maja Schaanning (Trondheim). Medlemskontigenten var til å begynne med 2 kr. årlig.

Ledere

Fram til ca. 1950 oppgis her de enkelte formenn/lederes sammenhengende perioder, ikke eventuelle gjenvalg i løpet av perioden.

 • 2016 - Mariann Schjeide
 • 2014 Mariann Schjeide
 • 2013 Sissel M. Berge (konst.)
 • 2012 Ingeborg Rygh Hjorthen
 • 2011 Anette Kure (konst.)
 • 2010 Svein Arne Tinnesand
 • 2008 Anne Hustad
 • 2006 Anne Hustad
 • 2004 Frode Bakken
 • 2002 Frode Bakken
 • 2000 Frode Bakken
 • 1998 Turid Tharaldsen
 • 1996 Frode Bakken
 • 1994 Sissel Nielsen
 • 1992 Trond Minken
 • 1990 Trond Minken
 • 1988 Lars Hansen Juvik
 • 1986 Per Morten Bryhn
 • 1985 Karl Kalseth
 • 1984 Olav Zakariassen
 • 1982 Kari Torp
 • 1980 Kari Torp
 • 1977 Ove F.S. Moe
 • 1975 John Brandrud
 • 1973 Per Rognmo
 • 1971 Per Rognmo
 • 1969 Kjell Lillevik
 • 1967 Gerhard Munthe
 • 1965 Gerhard Munthe
 • 1963 Helene Klemp
 • 1961 Helene Klemp
 • 1959 H.M. Fiskaa
 • 1958 H.M. Fiskaa
 • 1957 H.M. Fiskaa
 • 1956 H.M. Fiskaa
 • 1955 H.M. Fiskaa
 • 1954 Arvid S. Kapelrud
 • 1953 Arvid S. Kapelrud
 • 1952 Mally Skancke
 • 1951 Mally Skancke
 • 1947 Haakon M. Fiskaa
 • 1945 Rikka Deinboll
 • 1937 Einar Li
 • 1935 John Ansteinsson
 • 1933 Henrik J. Hjartøy
 • 1929 Arne Kildal
 • 1923 Jens Jensen
 • 1921 John Ansteinsson
 • 1920 Victor Smith
 • 1917 Arne Arnesen
 • 1913 Arne Kildal
 • 1913 Haakon Nyhuus


Litteratur

 • Kildal: Bibliotekarbeide i Norge (1915) Fulltekst i bokhylla.no
 • Jubileumsskrift 1913 - 1938 (1938) Fulltekst i bokhylla.no
 • Ansteinsson: Norsk bibliotekforening gjennem 25 år (1938)
 • Schanche: Rogaland biblioteklag 1933-1983 (1983)
 • Noen av Norsk bibliotekforenings oppgaver og initiativ (2003)
 • Norsk bibliotekforening 90 år (2003)
 • Fortegnelse over Norsk bibliotekforenings landsmøter og ledere fra 1950 til 2002 (2003)
 • Flaten: Glimt fra Norsk bibliotekforenings barndom (2003)
 • Ericson: Ein utålmodig diplomat (2011)

Referanser

 1. Stavanger Aftenblad, i bokhylla.no: 25.10.1913
 2. Stavanger Aftenblad, i bokhylla.no: 27.10.1913