Rikka Deinboll

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rikka Deinboll fotografert ca. 1935.
Foto: Ukjent/Oslo Museum

Rikka Deinboll - egentlig Fredrikke Johanne - født Bjølgerud 15. mars 1897 på Hamar, død 18. februar 1973 i Oslo - var bibliotekar, i 45 år ansatt ved Deichmanske bibliotek i Oslo, mesteparten av tiden som leder for bibliotekets barne- og skoleavdeling. Hun var også daglig leder for Norsk bibliotekskole fra 1939- 1952, og hun oversatte en rekke utenlandske barne- og ungdomsbøker til norsk.

Familie

Rikka Deinboll var datter av banemester Anders Bjølgerud (1847–1921) og Anne f. Arnesen (1857–1933), og ble gift i 1927 med kjemiingeniør August Thorvald Deinboll. Han var sønn av prost Peter Vogelius Bugge Deinboll (1847–1927) og oldebarn av teologen Peter Vogelius Deinboll (1783-1874), samt bror av fotograf Kristine Bryn Deinboll (1887-1965). Fra et tidligere ekteskap var mannen far til tegneren Tore Eckhoff Deinboll (1910-1988).

Liv og virke

Rikka Bjølgerud tok examen artium ved Hamar katedralskole i 1916, og var deretter ett år guvernante hos slektninger på Svangstrand. Etter dette gikk hun på Hamar lærerskole (Hamar seminar), og arbeidet på bibliotek ved siden av. Hun tok eksamen ved Hamar seminar i 1918, og samme år ble hun ansatt som assistent ved Deichmanske bibliotek i Kristiania. Hun forble ansatt her yrkeskarrièren ut.

I 1921 oppholdt Rikke Bjølgerud seg i USA, hvor hun hadde praktikanttjeneste ved Brooklyn Public Library. Hun arbeidet også en del i avdelingen for barnelitteratur fra fremmede land ved New York Public Library. Etter hjemkomsten overtok hun som leder av barne- og skoleavdelingen ved Deichmanske bibliotek.

Deinboll ble sentral i i utbyggingen av skolebibliotektjenesten i Oslo, med lesestuer på skolene, sammen med blant andre overlærerne Anna Sethne og Per Kviberg. I hennes funksjonstid ble det opprettet 90 skolebibliotek, administrert fra Deichmanske bibliotek.

Mellom 1923 og 1932 oversatte Deinboll flere barne- og ungdomsbøker fra svensk og engelsk, blant annet Ole Brumm av A. A. Milne. I 1927 utga hun Håndbok i norsk barnebibliotekarbeide.

Deinboll hadde også flere verv, blant annet ble hun i 1923 valgt inn i Kirkedepartementets rådgivende utvalg for skoleboksamlinger, hvor hun satt helt til 1965, og hun var styremedlem i Norsk Bibliotekforening, 1937–1947, hvorav formann fra 1945. Hun var også styremedlem for Norsk bibliotekskole 1939-1966, 1939-1952 også som daglig leder.

Rikka Deinboll mottok Kongens fortjenstmedalje i gull i 1963.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for 19 1900 er Fredrikke Bjølgerud oppført sammen med foreldrene og tre søsken i Storhamargata 147. Ved folketellingen samme sted for 1910 er familien oppført i Torggata 49. I adresseboka for Oslo for 1946 er Rikke Deinboll oppført som avdelingsbibliotekar med adresse Parkveien 13. Den samme adressen er hun oppført med i adresseboka for 1970/71.

Ettermæle

Rikka Deinboll er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

I en omtale skrevet av Emmy Reventberg Halvorsen i Aftenposten 15. mars 1972, ved Rikke Deinbolls 75-årsdag, ble hun beskrevet slik (utdrag):

En banebryter hvis navn vil bli stående i norsk bibliotekvesen, er Rikka Deinboll, som idag fyller 75 år. Da hun den 30. juni 1964 gikk av med pensjon som førstebibliotekar ved Deichmanske bibliotek, hadde hun er stor og rik livsgjerning bak seg. ... Sin interesse for barn, skole og bibliotek viste hun gjennom de planer hun fremla og fikk gjennomført. Takket være hennes arbeidsevne og pågangsmot fikk Oslo et i sitt slag enestående velbygget samarbeide mellom byens bibliotek og sine skoler.

Rikka Deinboll er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo sammen med ektemannen August Thorvald og hans sønn, Tore Eckhoff Deinboll. Fødenavnet Fredrikke er benyttet på gravminnet.

Kilder

Eksterne lenker