Ole Blom

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ole Christophersen Blom (født på Neset i Kviteseid 21. juni 1784, død samme sted 25. mai 1846) var bonde og sagbrukseier, ordfører i Kviteseid og stortingsmann.

Han reiste til sjøs som jungmann allerede året etter at han ble konfirmert, men sjølivet ble kortvarig. Faren hans Christopher Jensen Blom hadde fått hjemmel på Neset i 1776. Neset ligger på en odde ut i Sundkilen. Her døde faren i 1812, og enka Anlaug Olsdotter Askje hadde eiendommen fram til ca 1817, da sønnen Ole Blom med familie flyttet fra Vråliosen til Kviteseid for å overta gården. Han hadde skaffet seg bevilling til å anlegge sagbruk både i Skreosen og Vråliosen og hadde gjort gode forretninger. Ole Blom var gift med Anne Torbjørnsdatter (død 1870) fra garden Oppsund i den samme bygda. Sønnen Christopher overtok Neset etter foreldrene. Han ble lensmann.

Ole Blom var en begavet og pennefør mann som både ble ordfører i Kviteseid og stortingsmann. Han var den første ordføreren i Kviteseid i perioden 1837-1841. Han møtte i Stortinget i 1821, 1822 og 1824.

Ole Blom nedstammet fra en mektig lensmannsslekt med flere prester blant anene, og skilte seg slik ut fra andre bønder i Kviteseid. Han overtok Neset etter faren, og var også tømmeragent for Niels Aall (1769-1854) og Diderik Cappelen. Begge hadde han et slags slektskap til – de var gift med to søstre som var Ole Bloms tremenninger. Før han overtok slektsgården i Kviteseid drev han sagbruk i Vrådal for sin onkel Hans Jensen Blom som bodde i Skien, og etter onkelens død i 1808 for Hans Møller, som bodde på Åkre utenfor Porsgrunn.

Blom var også forlikskommissær i flere år, og gjorde seg ikke minst bemerket i en rettsprosess etter at amtmannen forsøkte å trekke tilbake forliksvervet. Ole Blom nektet å finne seg i amtmannens krav, og vant fram i rettssaken. Samme høst, i 1820, ble han med god margin valgt til Bratsberg amts første representant til Stortinget 1821.

Ole Blom tilhørte den såkalte Zetlitz-kretsen, sammen med sogneprest Jens Zetlitz og Ole Bjørnsen.

Arkiv

Ole Blom skrev dagbok gjennom det meste av sitt voksne liv. Med noen lakuner er manuskriptene bevart for perioden 1809 til 1846. Dagbøkene blir oppbevart ved Vest-Telemark Museum. De ble utgitt i 2016 i et samarbeid mellom museet og Kviteseid historielag.

Kilder og litteratur

  • Bakken, Olav: Kviteseid bygdesoge II. Gardsoga. Utg. [Kviteseid kommune]. 1962. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Berge, Rikard. Bygdedikting fraa Telemarki XVIII Ole Blom. Skien 1924.
  • Olsnes, Aanund: Kviteseid bygdesoge III. Kultursoga frå dei eldste tider til kring 1820. Kviteseid 1987.
  • Bolstad, Gunnar. Politisk kulturdannelse i Bratsberg Amt Notat. Høgskulen i Volda. 2011.
  • Lindstøl, Tallak: Stortinget og statsraadet. Utg. Steen'ske bogtrykkeri. Kristiania. 1914. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Ormestøyl, Per (red.): Ole Blom. Dagbøker og brev 1809-1846. Bd. 1 1809-1823. Bd. 2 1824-1846. Utgjevar: Vest-Telemark Museum.

Ekstern lenke