Ole Domaas

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ole Domaas fotografert ca. 1870
Foto: Ukjent/Ukjent/Oslo Museum.

Ole Domaas (født på Dovre 31. januar 1819, død 21. juni 1902 i Kristiania) var lærer og prest. Etter å ha virket som lærer blant annet i Kristiansund og Skien, ble han på 1850-tallet tilsatt i en geistlig stilling i Christiania. Han virket som prest i Christiania yrkeslivet ut, sist som sogneprest i den da nye Jacobs kirke i Christiania.

Familie

Ole Domaas var sønn av Lars Hansen (født 1786) og hustru Marit Hansdatter (født 1784), fra gården Hinde i samme bygda. Lars hadde overtatt farsgarden Søre Nistugu Dombås i 1806, året før han og Marit giftet seg.

Han var gift med Jacobine Dorothea, født Wraamann (1832-1916). Hun var datter av sokneprest i Volda, Hans Nicolai Wraamann og hans første hustru Mariane Jensine Paludan.

Liv og virke

Ole Domaas er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Ole Domaas var nummer fem i søskenflokken på i alt ni. I bygdeboka står det bare at han var født i 1819 og at han dro til Trysil i 1833, altså som 14 åring, sikkert rett etter konfirmasjonen. Han har åpenbart fått videre skolegang der eller annensteds. I følge Halvorsens forfatterleksikon ble han «privat dimitteret» og student i 1840, det vil si at han hadde lest latinskolepensum som privatist og bestått examen artium.

Domaas ble teologisk kandidat i 1845. Fram til 1850 var han privatlærer hos forskjellige geistlige embetsmenn, deretter var han lærer ved Kristiansunds borgerskole. I 1853 ble han lærer ved den lærede skole i Skien. Etter to år i Skien gikk Domaas over til en geistlig stilling i form av personkapellan hos stiftsprost F. Rode i Christiania.

I 1858 ble han konstituert som tredjeprest ved Trefoldighetskirken i Christiania, og samme år ble han utnevnt til tredjeprest ved Vor Frelsers kirke (Oslo domkirke). Her ble han til 1875, etter at han i oktober 1874 var blitt utnevnt til sogneprest ved den nye Jacobs kirke i Christiania.

I 1894 tok Ole Domaas avskjed som prest fra Jacobs kirke.

I folketellingen for 1900 er Ole Domaas registrert på adressen Sofies gate 1 i Kristiania, sammen med kona og to ugifte, voksne døtre. Døtrene, Marit og Gudrun, er registrert som henholdsvis assistent i Christiania sparebank og lærerinne i folkeskolen.

Ettermæle

Faksimile fra Aftenposten 21. juni 1902: Dødsannonse for Ole Domaas.

I en nekrolog i Aftenposten 21. juni 1902 sto det blant annet om Domaas:

Sogneprest Domaas, som var en helt igjennom elskverdig personlighed og derfor ogsaa nød almindelig sympati og agtelse, var en varm tilhænger af den grundtvigianske retning; ved festen til fædrenes minde i Kristiania i 1873 holdt han mindetalen over Grundtvig. Han var en anset prest; enkelte af hans prædikener er udkommet i trykken.

Ole Domaas er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo

Kilder og referanser