Ole Kristian Grimnes (1849–1932)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Presten Ole Kristian Grimnes (1849–1932).
Foto: Haavelmo, Halvor: Skedsmo herred 1837-1937. Oslo 1937.

Ole Kristian Grimnes (født 24. desember 1849 i Vestre Moland, død i februar 1932 i Sarpsborg) var prest i Ålesund, Bergen og Skedsmo.

Bakgrunn og familie

Grimnes vokste opp i Vestre Moland i nåværende Lillesand kommune, som sønn av gardbruker Øven Aanensen Grimnes og Thrine Andersdatter f. Udjus. Han var en yngre bror av landbruksingeniøren Aanon Grimnes (f. 1846).

Ole Kristian Grimnes ble i 1878 gift med Karen Berg (1858-1919), datter av overtollbetjent Christian Fredrik Berg i Tromsø. Karen og Ole Kristian Berg fikk hele 12 barn, hvorav ni vokste opp. Yngstesønnen Finn Hall Grimnes (1901-89) var far til historikeren Ole Kristian Grimnes (født 1937), oppkalt etter farfaren.

Utdanning og prestegjerning

Han tok artium i 1868 og var ferdig utdanna teolog i 1874. Grimnes arbeidde som lærer noen år, blant annet som inspektør ved Brevik borgerskole, før han i 1879 ble residerende kapellan i Ålesund. Han skulle bli i byen i 14 år og fikk flere tillitsverv.

I 1893 ble han sokneprest i Sandviken menighet i Bergen. Her var han også medlem av bystyret i en periode. Etter 14-15 år, omtrent like lenge som han holdt til i Ålesund, flytta Grimnes i 1908 til Skedsmo på Romerike. Han overtok som sokneprest etter Otto Ottesen, som i en alder av 78 år gikk av med pensjon. I Skedsmo ble Grimnes til han sjøl gikk av for aldersgrensa, ved årsskiftet 1919/1920.

Minneord

Utsnitt fra Hvem er Hvem (1912), skanna av Runebergprosjektet. Her står det Christian med Ch, men navnet ble vanligvis skrevet med K (Kristian).

Ole Kristian Grimnes døde i februar 1932, 82 år gammel. I et minneord i Aftenposten het det at

Grimnes var varmt interessert for den kristelige ungdomsbevegelse, likesom indremisjonsarbeidet i ham hadde en virksom støtte. Han har også utgitt en rekke religiøse skrifter og betraktninger.

Ole Kristian og Karen Grimnes er gravlagt på Skedsmo kirkegård.

Kilder og litteratur