Ole Løken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ole Løken (1860-1924)
Foto: Ukjent

Ole Løken (født 12. februar 1860 i Ringsaker, død 1924) var gardbruker og amatørfotograf. Han var sønn av Hans Olsen Ulven fra Ulven i Ringsaker og Marthe Erichsen. Han drev garden Østre LøkenRing, nord for Moelv, fra 1892, solgte gården i 1919 til Hans Ulven som han var onkel til. Bygde Hasselbakken (gnr/bnr 136-5) i 1919. Løken var gift med Wilhelmine (Mimmi) Ring, som var født i Vang kommune i Hedmark i 1876, som eldste datter av oberstløytnant Paul Ring.

Løken var kjent som en dyktig gardbruker, og særlig vakte han oppmerksomhet for sitt hagebruk. I tilknytning til sin frukthage drev Løken også planteskole. Både før og etter Ole Løken overtok garden, arbeidet han en rekke år i skogbruket, blant annet var han merker for Søren Wiese i Fredrikstad og betinger for Greaker Cellulosefabrik AS. Løken hadde også en rekke tillitsverv på lokalplanet. Han var medlem av herredstyre og formannskap i Ringsaker. Videre var han overformynder i kommunen og styreformann i Ringsaker allmenning.

Mest kjent i ettertiden er Ole Løken fordi han sammen med Martin G. Halvorsen, Anton Fjelstad og Christian Ulven tok initiativet til å stifte AS Moelven Brug i 1899. Løken var medlem av styret i Moelven Brug i 25 år, fram til sin død i 1924. Han var styrets formann i de siste ti årene. I samtiden var Ole Løken kjent som en meget dyktig amatørfotograf, og han hadde mørkerom i hovedbygningen på Østre Løken. Han kjøpte fotoutstyret sitt hos J. L. Nerlien. Det er rimelig å anta at mange av de historiske fotografiene som figurerer i ulike publikasjoner om Moelven Brug, er tatt av Ole Løken. På jubileumsutstillinga på Frogner i Kristiania i 1914 fikk han premie for landbruksbildene sine.

Mimmi Løken, Ole Løkens kone, satt i styret for AS Moleven Brug fra 1936 til 1944. Mimmi Løken var den første og etter alt å dømme også siste kvinne i selskapets styre fram til selskapet ble omorganisert i 1987, da Moelven Industrier ble etablert.

Kilder

  • Dalseg, Trygve: Moelven Brug i forvandling og vekst. En jubileumskavalkade 1899-1974, Moelv 1974: s. 24f.
  • Ole Hansen Løken i folketelling 1910 for Ringsaker herred fra Digitalarkivet
  • Første versjon av artikkelen er henta fra Preus museums register over norske fotografer.
  • Ole Løken på Digitalt museum.
  • Ole Løken på KulturNav
  • Første versjon av artikkelen er henta fra Preus museums register over norske fotografer.
  • Ole Lkøen (Løken?) på Digitalt museum.
  • Ole Lkøen (Løken?) på KulturNav
  • Skjema Hedmarksmuseet 13.02.1998
  • Nasjonalbiblioteket, Utklippsbøker: nr. 229/88-89, nr. 233/46.

Eksterne lenker