Martin G. Halvorsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Martin Georg Halvorsen
Foto: Ukjent

Martin Georg Halvorsen (født 1847 i Kristiania, død 1912 i Ringsaker) var lensmann i Ringsaker på Hedmarken. I en alder av 16 år ble Halvorsen ansatt som kontorist i Nord-Østerdal sorenskriveri på Tynset. Omtrent ti år senere – i 1873 – fikk han en kontorstilling hos amtmannen i Hedmarken amt, som hadde embetskontor på Hamar. Et par år seinere ble Halvorsen ansatt som lensmann i Ringsaker. Han tiltrådte stillingen i 1876. Martin G. Halvorsen var bare 29 år gammel da han fikk lensmannsstillingen, men han gjorde seg snart bemerket i Ringsaker som en dyktig tjenestemann.

Halvorsen engasjerte seg også politisk på lokalplanet. Han var formann i Ringsaker konservative forening fra 1884 til 1900 og satt sammenhengende som representant for Høyre i herredsstyret fra begynnelsen av 1880-åra til sin død. Halvorsen hadde en rekke kommunale verv. Blant annet var han formann i Ringsakers veikomité, i den kommunale jernbanekomiteen og i Ringsaker telefonforening. Han var medlem av skolestyret og ordfører i fattigkommisjonen.

Størst langsiktig betydning fikk imidlertid Martin G. Halvorsen for næringslivet på lokalplanet. Halvorsen var en viktig støttespiller for den originale gründeren Theodor Krogvig, som sto bak Strømmen Brug AS og Anderkværn hjul- trevarafabrikk. Han var også engasjert i Oplandske Dampskibsselskab, der han var formann i direksjonen. Det viktigste initiativet lensmann Halvorsen tok, var imidlertid knyttet til Moelven Brug, som Halvorsen var den drivende kraften bak. Han etablerte treforedlingsbedriften Moelven Brug AS i 1899 sammen med bøndene Anton Fjelstad, Ole Løken og Christian Ulven. Halvorsen var formann i bedriftens første styre fram til 1906, og han kom inn i styret igjen våren 1912. På vei fra et styremøte i bedriften 29. desember 1912 døde han i en tragisk kjøreulykke.

Kilder

  • Dalseg, Trygve: Moelven Brug i forvandling og vekst, AS Moelven Brug. Moelv 1974
  • Lillehammer Tilskuer 03.09.1901
  • Utklippsbøker, Nasjonalbiblioteket, U 604: s. 103ff.