Ole Mikal Kobbe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ole Mikal Kobbe fotografert i 1925 eller tidligere.
Foto: Ukjent, hentet fra Studentene fra 1900. Biografiske oplysninger samlet til 25-aars-jubilæet 1925.

Ole Mikal Kobbe (født 5. august 1881 i Bodø, død 21. august 1955 i Oslo) var offiser, politiker (H) og kommunal tjenestemann, blant annet var han kemner i Trondheim 1927-1933, finansrådmann samme sted 1933-1949 og stortingsrepresentant 1950–1953.

Familie

Ole Mikal Kobbe var sønn av tollkasserer Jacob Olsen (1833-1908) og Ellen Marie Øiesvold (1849-1932), og ble gift i 1909 med Nanna Paus (1909-1970).

Liv og virke

Ole Mikal Kobbe tok eksamen i fødebyen Bodø i 1900, og gikk deretter på Krigsskolen, hvor han ble uteksaminert i 1903. Han begynte deretter å studere jus, men la etter hvert studiet på hylla på grunn av videre militær tjenestegjøring, blant annet ved Underoffiserskolen i Trondheim, og annet arbeid.

I 1911 ble Kobbe ansatt ved en papirfabrikk i Gauldalen, A/S Lundemo Bruk, hvor han ble i fire år. Her var han blant annet kasserer og bokholder. I 1915 kom han til Orkla Grube Aktiebolag, hvor han fikk til oppgave å organisere selskapets nyopprettede statistiske avdeling.

I 1921 flyttet Kobbe til i Trondheim, hvor han var fullmektig hos finansborgermesteren (finansrådmannen) i Trondheim 1921-1926. Han var deretter kontorsjef i Trondheim fattigvesen 1926-1927, før han var kemner i Trondheim mellom 1927 og 1933. Fra 1933 til 1949 var Kobbe finansrådmann i Trondheim. I samme periode var han formann Havnestyret. Under krigen ble Kobbe avsatt av NS-regimet sammen med de andre rådmennene i Trondheim (blant dem sosialrådmannen, den senere justisministeren Oscar Christian Gundersen), men han fikk stillingen tilbake etter frigjøringen.

Kobbe engasjerte seg også politisk i Trondheim, for Høyre, og var medlem av Trondheim bystyre 1931-1934. Han var innvalgt stortingsrepresentant for kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker 1950-1953. Han satt i Kommunalkomiteen.

I 1948 ble Kobbe utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen i 1910 er Ole Mikal Kobbe oppført som Premierløitnant i infanteriet"Skovstuen" Nyveien i Trondheim, sammen med kona. I den kommunale folketellingen for Trondheim i 1925 er han oppført i Tidemands gate 29. I adresseboka for Oslo for 1955, året han døde, er Kobbe oppført på adressen Bygdøy terrasse 16.

Ettermæle

Ole Mikal Kobbes familiegravminne på Ullern kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015).

I et supplementsbind til Trondheim bys historie 1914-1964 (Kristiansen og Støren 1973), ble Ole Mikal Kobbes tid som finansrådmann (finansborgermester) i Trondheim beskrevet slik (utdrag):

Borgermester Kobbe kom til å ha ansvaret for byens finanser gjennom en lang periode,- helt fram til 31/12 1949. Han ledet kommunens økonomiske utvikling med fasthet og forsiktighet. Spesielt må framheves hans disposisjoner i gjenoppbyggingstiden etter akkorden i 1933. Takket være det grunnlag som da ble lagt, kunne krigsårenes arbeid med å nedskrive gjelden så lett gjennomføres. ... Han var meget opptatt av byens utvikling, og deltok aktivt i utformingen av flere utbyggingsplaner, bl.a. av havna. I 1927 var han også en drivende kraft bak reorganiseringen av Adresseavisen.

Ole Mikal Kobbe er gravlagt på Ullern kirkegård i Oslo. Titlene Major og Finansrådmann i Trondheim er benyttet på gravminnet, der navnet hans er skrevet kun O.M. Kobbe.

Kobbes gate i Trondheim fikk navn etter ham i 1961. Den ligger ved havna i Trondheim, nær den tyske ubåt-bunkeren Dora I.

Kilder