Oscar Christian Gundersen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Oscar Christian Gundersen fotografert i 1952 eller tidligere.
Foto: Ukjent, hentet fra Lid m.fl.: Studentene fra 1927 (1952).

Oscar Christian Gundersen (født 17. mars 1908 i Kristiania, død 21. februar 1991 i Oslo) - kjent som O.C. Gundersen - var jurist og politiker (Ap), statsråd i tre perioder, ambassadør og høyesterettsdommer.

Familie

Oscar Christian Gundersen var sønn av faktor Hans Christian Gundersen (f. 1878) og hjemmeværende Hilda Gjeruldsen (f. 1884). Han ble gift i 1937 med jordmor Ragna Lange f. Lorentzen (1904-1995).

Liv og virke

O.C. Gundersen vokste opp i Kristiania. Ved folketellingen for 1910 er han oppført sammen med foreldrene og to søsken på adressen Herman Foss' gate 22 på Ila. Han tok examen artium i 1927 og begynte deretter på jus-studiet i Oslo, som han fullførte i 1931. Samme år dro han til Trondheim, hvor han startet egen sakførerpraksis, i tillegg til at han overtok ledelsen av Mot Dags avdeling der.

I 1937 ble Gundersen kontorsjef i ligningsvesenet i Trondheim, og i 1939 ble han utnevnt til sosialrådmann. I 1939 fikk han også bevilling som høyesterettsadvokat. Han trakk seg som rådmann da Nasjonal Samling høsten 1940 avsatte ordføreren.

I 1941 flyktet Gundersen til Sverige. Han arbeidet ved den norske legasjonen der inntil han i 1942 kom over til London, hvor han ble sjef for det norske trygdevesenet i eksil.

Da Einar Gerhardsen dannet sin rene arbeiderpartiregjering i november 1945, ble Gundersen justisminister, en posisjon han hadde til 1952. Revyvisa Det holder det, sa Gundersen, det klarer seg med det, skrevet av Arne Svendsen og først sunget av Carsten Byhring i Chat Noirs revy Har De prøvd med et smil? (1948), henviser til justisminister Gundersen.

I 1953 ble O.C. Gundersen utnevnt til dommer i Høyesterett, hvor han i første omgang satt til 1958. Da ble han sendt som ambassadør til Moskva, en stilling han hadde til 1961.

I januar 1962 trådte Gundersen igjen inn i regjeringen som handelsminister. Etter mellomspillet med John Lyngs borgerlige firepartiregjering høsten 1963 ble Gundersen justisminister for annen gang. Etter at regjeringen gikk av i 1965 var han konstituert lagdommer i Eidsivating et års tid, før han igjen ble utnevnt til høyesterettsdommer i 1967, en stilling han hadde til 1977.

Blant Gundersens verv kan nevnes at han var styreformann i A/S Vinmonopolet 1953-1958.

Ettermæle

O.C. Gundersen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I sin artikkel om O.C. Gundersen i Norsk biografisk leksikon skriver Johan Cappelen blant annet:

O. C. Gundersen var et utpreget forstandsmenneske og var utstyrt med et usedvanlig klart intellekt. Han kunne nok virke avmålt i omgang, men vil også huskes for sin humoristiske sans og elegante replikk.

O.C. Gundersen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo

Kilder