Ole Olsen Hverven

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hovedbygningen på Hverven ble satt opp av Ole Hverven i 1816.
Foto: Jensens (2007).

Ole Olsen Hverven (født 25. mars 1774, død 16. mai 1832) eller Ole Olsen Bolstad var en bonde på Hverven i Stange. Han bygde den bebyggelsen som garden har i dag. Han ble liknet for 247 spesidaler i sølvskatten 1816, og var den største skatteyteren i Stange.

Virke

Ole kom fra Østre Bolstad i Åmot, og var sønn av Ole Pedersen Nygård (1727-1816) og Marte Olsdatter Bolstad (1728-1788). Han var yngstemann i en barneflokk på ti der seks vokste opp.[1] Eldstebroren Peder (1752-1836) tok over Bolstad i 1780, mens Ole og de to andre brødrene tok opp handverk i hjembygda: Ole og Tarald (1763-) var skomakere, mens Otter (1759-) var skredder.[2]

Etter hvert reiste de tre brødrene ned til Hedemarken, og fra 1798 forpaktet de Vang almenning. Der tjente de gode penger ved å selge tømmer til Bernt Anker.[3] Ole brukte denne formuen til å kjøpe Store Hverven i 1801, mens Tarald kjøpte Lille Hverven i 1805. Ole satte etter hvert i gang med å fornye bebyggelsen på garden: fjøset ble satt opp i 1806, stabburet i 1809, og hovedbygningen i 1816. Alle tre bygningene ble oppført i bruddsten, som var svært uvanlig på Hedemarken på den tida.

Samme år som han oppførte hovedbygningen betalte han 247 spesiedaler i sølvskatt, og han var med dette den som ytte mest skatt i Stange det året. Han var også en av få på Hedemarken som ga 100 riksdaler til et norsk universitet. I 1818 kjøpte han så Lille Hverven av broren Tarald, og han slo dem sammen til ett bruk.

Familie

Ole Hverven var gift med Ingeborg Madsdatter Nøttestad (1783-1868). Hun fikk et såpass langt liv at hun ble fotografert på sine eldre dager.
Foto: Christian Grundseth (repro)/Domkirkeodden.

Ole Olsen Hverven ble gift med Ingeborg Madsdatter Nøttestad, født 14. januar 1783, død 15. juli 1868. De fikk åtte barn:[4]

 1. Ole, født 4. oktober 1806, død 6. januar 1871, ugift.
 2. Anne Mathea, født 2. november 1807, vel død lita.
 3. Anne Mathea, født 19. juli 1810, død 13. mars 1895. Hun ble gift 20. januar 1834 med lensmann Nils Ringnes, østre Dælin. Mor til Christen N. Ringnes (1835-1910).
 4. Petronelle, født 22. juli 1811, død 16. januar 1858. Hun ble gift 20. januar 1834 med landhandler Gulbrand Gjestvang, Skjelve.
 5. Martinus, født 14. april 1813, død 1896. Han ble gift 19. april 1833 med Tolline Thommesdatter, vestre Dælin. De ble svigerforeldre til Wictor Todderud.
 6. Taroline, født 1815, død 1831.
 7. Johan, født 25. februar 1818, død 1891. Han ble gift 29. april 1841 med Andrea Gjermundsdatter Ottestad.
 8. Ottinus, født 1822, døde 1832.
 9. Diderik, født 19. november 1823, død 1918, neste eier av Hverven.

Fotnoter

 1. Lillevold 1971, side 586. Veflingstad omtaler mora som «Marit Olsdatter».
 2. Veflingstad; Coldevin side 384.
 3. Både Veflingstad og Coldevin oppgir her Bondeslægter i Stange av Christen N. Ringnes som kilde.
 4. Hentet fra Veflingstad.

Litteratur

Lenker