Ole Worm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ole Worm, ofte omtalt med den latiniserte formen Olaus Wormius (født 13. mai 1588, død 31. august 1654) var polyhistor og lege. Han var blant de første i Danmark-Norge som starta med systematisk kartlegging av fornminner, og ga i 1643 ut Monumenta Danica, der han blant annet gjenga runeinnskrifter og tegninger av runesteiner. Selv om han trolig aldri var i Norge selv, er hans innsamling av opplysninger herfra en del av vår eldste kunnskap om norske fornminner. Han arbeid førte til at han gjerne nevnes som Skandinavias første arkeolog, om enn med en svært annen faglig standard enn vi har i dag.

Han ble født i Århus på Jylland, der faren Willum Worm var borgermester. Mora, Inger Olsdatter, var datter av borgermester Ole Jørgensen i Horsens. Etter å ha studert medisin ved flere europeiske universiteter praktiserte han en periode som lege i England. Han kom så tilbake til Danmark, der han i 1613 ble professor ved Københavns Universitet. Han ble først tilsatt som pædagogicus, som var den laveste professorstillinga. I 1615 ble han professor i gresk, og i 1621 professor i fysikk. I 1624 ble han regulær professor i medisin, noe han var til sin død. Han var i fem perioder rektor ved universitetet.

Han var en ivrig samler av såvel naturvitenskapelige objekter som antikvariske gjenstander og kunst. Dette ble samla i hans private museum, Museum Wormianum, og ble etter hans død innlemma i Kongens kunstkammer. Etter at kunstkammeret ble nedlagt i 1825 ble gjenstandene fordelt mellom andre institusjoner, blant annet det danske Nationalmuseum og Det Nationalhistoriske Museum på Fredriksborg slott. Han var også opptatt av andre historiske kilder, og ga i 1633 ut Peder Claussøn Friis' oversettelse av Snorres kongesagaer.

Som del av sin kartlegging av fornminner samla han også inn informasjon fra Norge. Det er ingen tegn til at Ole Worm selv reiste til Norge, men han sendte sommeren 1626 studenten Jonas Andersson Skånevik rundt i Bergens stift for å registrere fornminner. Da De 43 spørsmål ble sendt ut i 1743, dreide et av spørsmålene seg om fornminner, og det ble da vist spesielt til Ole Worms omtaler av slike – man ville vite om de var nøyaktige, og hvis ikke, hva som var feil.

Ole Worm virka ved siden av professoratet også som lege i København. Han fungerte som lege for kongehuset, men gjorde også betydelig innsats for de fattigste i byen. I løpet av hans liv var det minst fem utbrudd av pest i København, og han mista flere familiemedlemmer i pest. Både hans første og hans andre kone døde i epidemier, såvel som ei datter, faren, ei søster og en svoger. Det ble også pest som endte hans eget liv i 1654.

Litteratur og kilder