Ordførarar i Valle kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Valles kommunevåpen

Denne lista inneheld ordførarane frå nåverande Valle kommune i Setesdal og tidlegare Hylestad kommune. Frå 1837, då formannskapslovane blei vedtekne, var Hylestad ein del av Valle formannskapsdistrikt. 1. juli 1915 blei Hylestad skilt ut som ein eigen kommune, men 1. januar 1962 slo dei to kommunane seg saman att.

1837–1915

Bilete År Namn Yrke Parti Merknader
Joh. L. K. Dahl Prost
1857–1863 Torleiv B. Åkre
1863–1865 Olav Å. Åmlid
1865–1880 Peter Blom Prest
1880–1885 Knut O. Løyland
1885–1889 Åsmund J. Dale
1889–1895 O.P. Kjelleberg
1895–1907 Hallvard K. Kvassaker
1908–1916 Olav M. Harstad

1915–1962

Hylestad

Bilete År Namn Yrke Parti Merknader
1915–1916 Gunnar T. Rysstad
1917–1922 Tarald J. Harstad flytte til Uppstad
1923–1925 Gunnar T. Rysstad
1926–1928 Torgeir G. Straume
1929–1934 Jon O. Nomeland Lærar
1935–1937 Aani Rysstad Gardbrukar og
stortingsmann
AP
1938–1941 Jon O. Nomeland Lærar
1941–1945 Jon T. Rysstad Gardbrukar og
sylvsmed
NS
1945–1951 Jon O. Nomeland Lærar
1952–1955 Såvi G. Straume (Rysstad) Gardbrukar Venstre? fødd på Heimigard, flytte seinare til Rysstad
1956–1961 Torjus J. Nomeland Gardbrukar
forfattar
Blei den fyrste ordføraren i nye Valle kommune

Valle

Bilete År Namn Yrke Parti Merknader
1908–1916 Olav M. Harstad
1917–1922 Knut K. Løyland
1923–1931 Tarald Å. Åmli
1932–1945 Knut O. Løyland
1945 Aasulv K. Austad
1945 Olav D. Rike
1945 Tarald Å. Åmli
1946–1947 Knut O. Rike
1948–1951 Torgeir Sagneskar
1952–1957 Knut O. Løyland (y)
1958–1961 Daniel A. Homme

1962–

Bilete År Namn Yrke Parti Merknader
1962–1963 Torjus J. Nomeland Gardbrukar
forfattar
1964–1975 Dreng Brokka
1976–1987 Gudmund Åkre
1988–1991 Pål Åmlid
1991–1999 Tarald Myrum
1999–2007 Steinar Kyrvestad
2007–2011 Bjørgulv Sverdrup Lund H
2011–2015 Tarald Myrum Sp
2015– Steinar Kyrvestad Ap

Kjelder

  • Biletgalleriet i Valle kommunes formannskapssal.