Oscar Schjøll (1845–1934)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 13. november 1934: utsnitt av nekrolog over Oscar Schjøll.

Oscar Carl Mouritz (Mauritz) Schjøll (født 13. mars 1845 på Valheim i Vestre Toten kommune, død 13. november 1934) var forsikringsmann og embetsmann. Han var i flere år tilknyttet forsikringsselskapet Idun, før han var den første direktøren for Rikstrygdeverket (Rigsforsikringsanstalten) 1895-1904, deretter var han administrerende direktør for Den norske Enkekasse og Pensionskassen for Statens Tjenestemænd 1904-1920.

Familie

Oscar Schjøll var sønn av lensmann i Vestre Toten Ole Pedersen Schjøll (1812-1851) og Maria Johannesdatter f. Burull (død 1860). Schjøll var gift med Agnes Ovidia, født Tengberg (1849-1939). De fikk fire barn.

Liv og virke

Oscar Schjøll tok examen artium i 1865. Han ble vernepliktig offiser i 1867 og cand. real. i 1872.

Etter noen år som lærer var Schjøll fra 1879 til 1895 aktuar og kontorsjef i forsikringsselskapet Idun. Fra 1895 til 1904 var han den første direktøren for Rikstrygdeverket (Rigsforsikringsanstalten), og gikk deretter over til Den norske Enkekasse og Pensionskassen for Statens Tjenestemænd (senere Statens Pensjonskasse), hvor han var administrerende direktør fram til 1920.

Schjøll hadde en rekke verv, og var medlem av bystyret i Kristiania 1898-1900. Han hadde også et rikt forfatterskap innen ulike emner innen forsikring.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1900 er Oscar Schjøll oppført som direktør for Rigsforsikringsanstalten med adresse Prinsens gate 26b. Den samme adressen er han oppført med i adresseboka for Kristiania for 1933, like før han døde. På denne adressen ligger den såkalte Schjøllgården, eller Alliancegården, en leiegård oppført for Carl Schøll etter at han hadde overtatt noen mindre gårder ved Prinsens gate etter sin svigerfar, taffeldekker Oluf Larsen Tengberg. Arkitekt var Henrik Nissen, og bygningen ble oppført 1880-1881.

Ettermæle

Oscar Schjøll er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en nekrolog i Aftenpostens aftenutgave 13. november 1934 (usignert) ble Oscar Schjøll beskrevet slik (utdrag):

Direktør Schjøll var en overmåte høit ansett forsikringsmann, som gjennem en mengde artikler i dagspressen og også på annen måte med stor dyktighet har behandlet de forskjelligste forsikringstekniske spørsmål. ... Også utenfor landets grenser hadde hans navn god klang innen forsikringskretser. Han har således deltatt i flere utenlandske kongresser og været hedret med forskjellige tillitsverv. ... Direktør Schjøll vil komme til å stå som en av forgrunnsfigurene i norsk forsikringsvesen. Han er på dette felt en av banebryterne.

Oscar Schjøll er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Riksdirektør er benyttet på gravminnet.

Kilder