Oscar Valdemar Krogh

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oscar Valdemar Krogh (født 19. mai 1886 i Kristiania, død 27. februar 1961) var lektor.

Han var sønn av grosserer Oscar Krogh og Ella f. Brodal. Faren døde i 1889 og stefar ble Carl Nærup. Etter middelskoleeksamen ved Otto Anderssens skole og—avbrutt av et år i USA—eksamen artium ved Ragna Nielsens gymnasium i 1907 begynte han å studere og jobbe ved siden av. Han hadde et opphold som lærer ved Elverum lærerskole fra 1911 til 1913. Etter pedagogisk eksamen i 1916 ble han ansatt ved Ålesund offentlige høyere almenskole. I 1918 fullførte han endelig cand.philol.-graden med sitt hovedfag i historie og geografi og engelsk som bifag.

I 1921 dro han fra Ålesund til Horten kommunale høyere almenskole, og i 1926 til Stabekk kommunale høgre almenskole. Her ble han til han pensjonerte seg i 1951.

Under krigen satset NS-regimet på å nyordne Stabekk kommunale høgre almenskole, som en spesielt utplukket skole under lærerstriden. Etter aksjonen mot skolen i mai 1942 var Krogh blant flere av lærerne som ble arrestert. Kirkenesferden hadde skjedd tidligere, så disse lærerne ble satt på Bredtveit. Krogh ble løslatt 23. november 1942, og fikk i likhet med de andre som slapp løs på den tiden en politisk avskjedigelse på grått papir. Han flyttet seinere ut på en bondegård i Grensesone Øst, og skal ha fått hjelp fra en SS-offiser med de rette dokumentene. Etter krigen returnerte han altså til jobben.

I Bærum ble han husket som medhjelper for Stabekkgymnasiastenes Teater: "mangen nattetime har lektor Krogh ofret på instruksjon, råd og veiledning for de unge". Han hadde blitt med i teater i Studentersamfundet, men det var også på denne tiden han innså at han måtte legge skuespillerdrømmen på hylla. Han startet dog Skoleteatret med kollega Vilhelm Greve i 1931, og etter 25 år her fikk han Kongens fortjenstmedalje i gull i 1956. Krogh var også med på å lage 30–40 programmer for NRK Radio.

Krogh var gift med bergenseren Ingeborg Engesæter (f. 1887) fra 1917 til hun døde i 1935. De fikk en datter. Krogh giftet seg på nytt i 1945 med lektor Thorbjørg Paulsen. De fikk en sønn i 1946, professor i idéhistorie Thomas Krogh. Oscar Krogh døde i 1961 og er begravet på Gamle Aker kirkegård.

Kilder