Otto Sverdrups gate 17 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Otto Sverdrups gate 17-21 lå på oversiden av nåværende gate, ikke langt fra der Skippergata og Storgata møttes. Nr. 17 lå der Skippergata 41 ligger, omtrent bak den parkerte bilen midt i bildet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Hansjordnesbukta med Otto Sverdrups gate 17 og 19 i forgrunnen. Ca. 1938.
De siste husene i Otto Sverdrups gate ble kalt "Svarteste Afrika". Nr. 21 er revet, snart følger disse etter.
Foto: Rognmosamlingen 1950-tallet?

Otto Sverdrups gate 17 i Tromsø var familien Kristiansens hus. - Gammelt matr.nr. 395a.

Kullarbeider Kristiansen

Her bodde hustømmermann John Jakobsen Rodestvedt med kona Elise Kathrine og åtte barn, samt syerske Jenny Hansen, i 1900.

Skjøte fra John Jacobsen Rodestvedt til Johannes Kristiansen på våningshus på denne eiendom, datert 29. nov., tinglyst 7. des. 1905.

Kullarbeider Johannes Christiansen med kona Anna og to barn, i 1910.

I 1916: Arbeider Johannes, Anna, Arthur og Emilie Kristiansen.

Skjøte fra Johannes Kristiansen til sin umyndige datterdatter Aase Emilie Løken, med forbehold om bruksrett for seg og sin hustru så lenge de lever. Skjøtet er medundertegnet av hustruen Anna og vedtatt av deres barn Emilie Jonette Løken og Arthur Kristiansen, i 1923.

Skjøte fra Emilie Løken, som født verge for Aase Emilie Løken, til Arthur Kristiansen, i 1927.

Eid av Arthur Kristiansen i 1932 og 1946.

Revet etter krigen.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.