Parkgata 50 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Når naboene pusser opp blir de gamle husene med eternittplater mer synlige.
Foto: Einar Dahl (2016).
Parkgata 50 sett fra nord.
Foto: Einar Dahl (2016).

Parkgata 50 i Tromsø er det siste huset i gaten. - Tidligere Nedre skolegate 54, matr.nr. 436c. - Utgått fra matr.nr. 436a (Vestregata 62).

Bryggemann Oxaas

Oppmålingsforretning av 21. okt. 1898, tinglyst 23. jan. 1899.

Skjøte fra Edu. B. Erichsen, som født verge for Johannes Broström Erichsen, Kristian Hartmann Erichsen og Karl Bernhoff Erichsen, til bryggemann Chr. Oxaas, i 1899.

I 1900 bodde bryggeformann Christian Oxaas her med kona Anthonie Helene og seks barn.

Auksjonsskjøte til Jentoft Andreassen i 1902.

Skipsfører Andreassen

Ektepakt mellom Jentoft Andreassen og hustru Petra Regine Andreassen, f. Jørgensen Garfjeld, hvoretter denne eiendommen skulle være hennes særeie, i 1909.

I 1910: Skipsfører Jentoft Enevold og Petra Regine Andreassen med sønnen Terje Cæsar og tjenestepiken Jørgine Mortine Garfjeld, lærer Rikard og Karoline Rasmussen med en udøpt sønn, amtskassererkontorist Anders Tellefsen Lindtvedt med kona Matilde Sofie og to barn.

I 1916: Los Jentoft og Petra Regine Andreassen, maler Bernh. Petter og Henriette Klevstad, tjenestepike Thea Mikalsen, murer Martin Sørtømme.

Skjøte fra Petra Regina Andreassen til Johannes M. Jensen i 1920.

Enkefru Jensen

Uskiftebevilling til Johannes M. Jensens enke, Marianne Jensine Jensen, i 1921.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Parkgata 50, tinglyst 8/6-1933.

Butikkdame Aase, tanntekniker Edel, fotograf Hans D., butikkdame Anna, vognmann i lastebiltrafikk, Kr. Jensen, (1940).

Fotograf Hans, husmor Marianne, kontorist Per og Haakon Jensen m/fiskerøkeri, politikonstabel Einar og butikkdame Dagny Kjeldsen, (1946).

Skjøte fra enkefru Marianne Jensen til Konstanse Skavmodal, i 1956.

Familien Pedersen

Skjøte fra Konstanse Skavmodal til Petrea og Peder Pedersen, i 1963.

Petrea Pedersen, Rolf N. Johannessen, Edith Nilsen, (1966).

Husmorvikar Petrea Pedersen, (1972), maskinist Peder M. Pedersen, (1977/93).

Lastebilsjåfør Erik Johannessen, (1982/93), Asbjørg H. Johannessen, (1986/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.