Parkgata 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I gamle dager hadde nr. 5 en knekk på taket, den er borte nå.
Foto: Einar Dahl (2016).
Parkgata 5 er hus nr. to fra høyre.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Parkgata 5 i Tromsø er blitt et stort hus med årene. - Tidligere navn Nedre skolegate 3b.

Byggmester Roesen

Oppmålingsforretning avholdt 24., tinglyst 31. okt. 1912, hvorved Nedre Skolegate 3 ble delt i nr. 3a (Parkgata 3) og 3b (Parkgata 5).

Grunnbrev fra N.G. Roesen til snekker J. Norberg, i 1912.

Skjøte fra J. Norberg til byggmester N.G. Roesen i 1917.

Skjøte fra N.G. Roesen til Tromsø kommune i 1918.

Tromsø kommune

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Parkgata 5, tinglyst 8/6-1933.

Fisker Albert Andersen, arbeider John Olsen, arbeider Kaare Zakkariassen, (1940).

Arbeiderne Albert og Torgeir Andersen, arbeiderne Åge og John Olsen, bygningsarbeider Kristian og jernbinder Søren Sørensen, montør Kaare Zakariassen, (1946).

Eid av Tromsø kommune i 1946.

Familien Sørensen

Skjøte fra Tromsø kommune til Kristian og Søren Sørensen, i 1952.

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Kristian og Søren Sørensen i 75 år, i 1952.

Kristian Sørensen døde i 1957 og hjemmelen til hans ideelle ½-del gikk over til Amalie, Lauli og Søren Sørensen.

Skjøte fra Søren Sørensen til søstrene Amalie og Lauli Sørensen på hans andel av denne ½-delen ev eiendommen, i 1957.

Arbeider Bjørnar Olsen, elektriker Kjell Jakobsen, kioskdame Lauli og jernarbeider Søren Sørensen, (1957).

Søren Marinius Sørensen døde i 1962. Hans ½-part gikk over til hustruen Paula Sørensen og stesønnen Kjell Jacobsen.

Kvikne og Hansen

Skjøte fra Amalie, Lauli, og Paula Sørensen, samt Kjell Jacobsen, til Marie Kvikne og Hildur Hansen, i 1962.

Servitør Hildur Hansen, (1966/90), Marie J. Kvikne, (1966).

Lauli Sørensen, (1986/90), Malla Sørensen, (1986/90).

Skjøte på grunnen til Marie Kvikne og Hildur Hansen i 1990.

Helle-Karin Hanssen, (1993).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.