Peter Andreas Morell

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Regjeringen Ivar Lykke i 1926, Morell står bak til venstre.
Foto: Borgen.
Peter Andreas Morell er gravlagt i en stor, liggende grav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Morells vei på Grefsen i Oslo er oppkalt etter Peter Andreas Morell.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Peter Andreas Morell (1868-1948) var gårdbruker og politiker (H). Han var født i Christiania (under navnet Peter Andreas Amundsen) som sønn av Ole Amundsen (1827–85) og Johanna Gustava Kjelin (1844–1918) . Han ble gift i 1890 med Hanna Astrup (1869–1933).

Morell hadde utdanning fra Den høiere Landbrugsskole. Han overtok i 1885 gårdsbruket Nedre Grefsen (“Kirsebærjordet”), som var utskilt fra Vestre Grefsen. Faren hadde kjøpt eiendommen i 1855. Han tok på samme tid navnet Morell, kanskje på grunn av frukthagen der. I 1889 kjøpte han en del av gården Storo (Store O), og 1895 kjøpte han også jord fra Østre Grefsen.

Morell deltok aktivt i det politiske liv i Aker for sitt parti, Høyre. Han var medlem av herredsstyret fra 1895 og ordfører 1902–07 og 1911–16. Han var også medlem av en lang rekke lokale styrer og komiteer.

Morell var vararepresentant til Stortinget 1903–12, og fast representant 1919–27, hvor han var leder for sosialkomiteen 1923–26. Han var sosialminister 1926–28 i Ivar Lykkes regjering.

I forbindelse med Morells fratreden som ordfører, ble det 5. januar 1917 arrangert en fest i Handelsstandens lokaler i Kristiania. Til stede var blant andre tre tidligere Aker-ordførere, Haakon Tveter, Wilhelm Hansen Færden og Georg Fredrik Egidius Kiær, samt den påtroppende, Sigurd Iversen. Aftenposten refererte fra Morells takketale:

Han troede, at distriktene om Kristiania fremdeles vilde gaa en mæktig udvikling imøde, og særlig troede han, at Østre Aker, med sine store industrielle muligheder vilde udvikle sig til gavn for det hele land. Han haabede, at Aker altid vilde have mænd, der forstod at finde de rette veie.

Morell er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Han har betegnelsen godseier på gravminnet.

Morells vei på Grefsen i Oslo, fra snuplass ved Store ringvei til krysset Grefsenveien/Glads vei, ble oppkalt etter Morell allerede i 1915.

Kilder og referanser