Peter Augustinussen Flor (f. 1707)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peter Augustinussen Flor (født 1707 i Rollag, død 1775 i Sandefjord) ble sogneprest til Sandeherred 24. august 1736 da han efterfulgte Christian Langemach Leth som var som hadde fått et professorat i København og var gjort til sogneprest i Trinitatis. Lorens Berg utviklet et nokså surt syn på Flor: «Men i ham fik Leth en uheldig efterfølger. Likesom Nils Dorph som kom efter Peder Hersleb på bispestolen, stod Peter Flor uforstaaende, nærmest fiendtlig overfor den pietistiske bevægelse og mistet der for al retledende indflydelse på dens utvikling. Heller ikke for ortodoksien var Flor nogen god repræsentant, og han var i det hele lite skikket til prest».[1]

Den fødselsdato som oppgis hyppigst for Peter Augustiniussøn Flor er 19. desember 1707 men dette har ikke latt seg kontrollere for den serien kirkebøker som er tilgjengelig for Rollag, der han kom til verden, begynner med nyttåret 1708, altså to uker for sent.

Foreldrene var, ifølge flere antagelig uavhengige kilder, presten Augustinius Ambrosiussøn Flor og Ingeborg Pedersdatter Opdal. Faren var sogneprest i Rollag kirke, en stavkirke fra slutten av 1200-tallet. Hun var – hvis man kan stole på ulike slektstavler på nettet - datter av Augustinius' forgjenger som sogneprest, Peder Lauritzsøn Opdal, mens Augustinius var født i Våler i Østfold, der hans far var sogneprest. Da Peter ble født hadde paret allerede en datter, Anna som var fire år eldre; senere fikk de datteren Kirsten i 1715 og sønnen Augustinius, som ble født 1718 – men ingen av disse fødselsårene har latt seg bekrefte i kirkeboken. Derimot finner man, 19. mars 1718, dåpen av «min datter – Ambrosia», hun fikk som fadre Moster Kirsten Opdal; Guri Traaen; fendrik morbror Jørgen Petersøn; Hilmar N. Kraning; og Jan Perssøn Husebye.[2]

Peters far, sognepresten i Rollag gikk bort 18. januar 1735 «Døde Hr Augustinus Florus i hans Præste Embede som varet 40 ½ aar, der hand [xx] [xx] været for i». Han var født 12. oktober 1671 og var 64 år og 3 måneder gammel. Begravelsen fant sted 11. februar 1735.[3]

To måneder efter at Peter Flor fikk kallet i Sandar, 6. oktober 1736, døde søsteren Ambrosia, – hvor er ukjent.

Som det går fram av innledningen hadde ikke Sandeherreds bygdebokforfatter Lorens Berg noe positivt syn på Flor, og det kan være verdt å se nærmere på årsakene til dette. Pietismen sto nokså sterkt i området, og spesielt i Sandefjord. Flor på sin side omtales som en munter selskapsmann, som likte å komme med rim han skrev selv ved alle anledninger. Det ble ikke alltid tatt like godt imot. Et eksempel som nevnes av Berg er et rim han kom med da han skulle holde gravtalen over en mann fra Kamfjord: «Han boede på Kamfjord, og vendte sit aasyn mod Sandefjord. Han greide sine graae haar og tænkte på Sande kjerkegaard».[4] Det var hele gravtalen, og det kan vel sies at det var verken godt prestehåndverk eller stor poesi. Han skrev også noen temmelig pinlige vers om sine forgjengere i kallsboka.

Ellers skal det ikke ha vært noe i veien med hans intellekt, og han skal ha hatt svært god hukommelse. Det skulle kanskje tilsi at han ville gjort en god jobb da det var tid for å grunnlegge den lokale allmueskolen i 1743, men det virker som om lite skjedde. Biskop Dorph bemerka under sine visitaser at det heller gikk tilbake enn framover med ungdommens kunnskaper.

Det biskopen var svært fornøyd med var Flors innsats mot lekpredikanter. En Rasmus Bruun som hadde vært byskriver i Larvik drev privatskole i Sandefjord med prestens samtykke, men da Flor fikk høre hva de hadde lært om kristendommen refset han Bruun. Han tok også for seg Gjert Hansen, som i 1739 ble utvist av riket på grunn av sin predikantvirksomhet.

Han var gift med Anna Magdalene Hofman, som var enke etter presten Klaus Kemler på Fyn. Peter Flors kone døde tidlig i 1757: «d: 31 Januarii nedsat i Kirkens aaben Begravelse min trofaste og Ekte: Sal: Hustrue, Anna Magdalena Wichmansd Hofmans, Liig, (Afsjælet med en for Hende Saligst, mig Sørgeligste Død d ej Kl. 6. Morgen:)».[5] Hun ble 61 ½ år gammel.

I 1770 hadde Prost Flor en tjenestegutt som het Ole Andersen på prestegården, han var sønn av avdøde Anders Olsen som hadde vært gift med Mari Andersdatter og som døde dette året.

I 1903 ga Pierre Porneau Flor ut boka Om Sandeherreds kald : nogle notiser nedskrevne af Peter Flor i 1774.

Flors gate i Sandefjord har navn etter Peter Flor.

Referanser

Litteratur og kilder


Byvaapen 1929 - Sandefjord.jpg Peter Augustinussen Flor (f. 1707) er basert på en artikkel skrevet av Tore Svenning og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Artikkelen inngår i prosjektet Sandefjords befolkning 1701–1845, der den er registrert som 1736 Peter Flor.