Peter Lauritz Lowzow

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Ukens Nyt (Aftenposten) 23. februar 1922; utsnitt av omtale av Peter Lauritz Lowsow ved hans bortgang.

Peter Lauritz Lowzow  (27. mars 1856 i Løten, død 19. februar 1922 i Kristiania) var arkitekt med virke hovedsakelig i hovedstaden, men han arbeidet også en periode i Skien, der han sammen med Hagbarth Schytte-Berg tegnet Skien rådhus.  Han drev også egen byggmestervirksomhet.

Familie

Peter Lauritz Lowzow var sønn av oberst Fredrik von Lowzow (1821-1893) og Magdalene Laura Marie, født Wulff (1829-1911). Han var gift to ganger, først i 1886 med Magdalena (Magda) Henriette Nissen (1857-1908), deretter i 1909 med Henriette Cornelia Almlie (1880-1955), som giftet seg på nytt i 1923 med den finske musikeren Yrjö Armas Selin (1894-1965).  

Peter Lauritz Lowzow var bror av generalmajor og statsråd Haakon Ditlef Lowzow (1854–1915) og farfar til  lærer og politiker Wenche Bryn Lowzow (1926-2016), som var partner med Kim Friele (1935-2021).

Liv og virke

Villa Klevstuen, senere Villa Ciro, President Harbitz' gate. 4, Kristiania, tegnet av Lowzow.
Foto: Narve Skarpmoen/Nasjonalbiblioteket.
Rådhusplassen med Skien rådhus, tegnet av Schytte-Berg og Lowzow
Foto: Roy Olsen (2018).

Peter Lauritz Lowzow var elev ved Wilhelm von Hannos tegneskole i Kristiania fram til 1876. Deretter studerte han ved Hannover Polytechnikum under Conrad Wilhelm Hase. Utdannelsen ble avsluttet ved kunstakademiet i Wien hos den dansk-østerrikske arkitekten Theophilus Hansen.

Lowzow etablerte seg med egen virksomhet i Kristiania i 1885. Etter bybrannen i Skien i 1886 hadde han praksis der et par års tid, sammen med arkitekt Hagbarth Schytte-Berg. Han returnerte til Kristiania i 1888 og fortsatte sitt virke der. Samme år vant han, sammen Schytte-Berg,arkitektkonkuransen om Skiens rådhus. Bygget sto ferdig i 1894, utført i nyrenessanse.

Lowzow drev i perioder også en omfattende mur- og byggmestervirksomhet. 

Privat var han opptatt av turnsaken, og bedrev turn opp i godt voksen alder.

Enkelte arbeider

  • Våningshus for Ole Hals, Aaset i Åmot (ca. 1886)
  • Villa Klevstuen, senere Villa Ciro, President Harbitz' gate. 4, Kristiania (ca. 1900)
  • Hus for bokhandler Melgaard, Skien (1887) og hus for adjunkt Ludvigsen, Skien (1887), med Hagbarth Schytte-Berg
  • Skien rådhus (1888-1894), etter 1. premie i konkurranse, med Hagbarth Schytte-Berg
  • Ombygging av Bergen børs (1885)
  • Christiania Mørtelværk i Drammensveien 200 (1900, for Henrik Musculus).
  • Trevilla i Hjørungveien 5 i Aker (1915)
  • Leiegårdkomplekset Oscars gate 67-69 (sen jugendstil, 1916) 
  • Leiegårder i Bygdøy allé 28 og Fredrik Stangs gate 31 (ca. 1921-22).
  • Felleskjøkkenhus, Bygdøy allé, Kristiania (ca. 1921-22)

Ettermæle

Peter Lauritz Lowzow er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en omtale av Peter Lauritz Lowsow i Ukens Nyt (Aftenpostens landsutgave) 23. februar 1922  i anledning hans bortgang, ble han beskrevet slik (utdrag):

Arkitekt Lowsow er afgaaet ved døden i en alder av henved 66 aar. Arbeidsom, initiativrik, ivrig som han var, stod han midt oppe i et stort foretagende, da døden nu rykkede ham bort. Han havde planlagt et "felleskjøkkenhus" i Bydgø allé, og et større leiegaardskompleks i nærheden. Begge disse store bygverk havde han nu arbeidet længe med ... og han glædede sig til at paabegynde arbeidet ud paa vaaren. ... Lowsow var en udpræget sportsmand. Almindelig kjendt er det, at han var aktiv turner lige til nu, og at han har indlagt sig stor fortjeneste af turnsagens fremme i vort land.

Peter Lauritz Lowzow er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen arkitekt er benyttet på gravminnet.

Kilder