Pineberg (Trondheim)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Pineberg eller Pinneberg som opprinnelig kalt var først et udyrket stykke jord under gården Rønningen. Gården hadde ca. 100 mål lettdrevet jord.

Eiendommen ble ved en kongelig resolusjon i 1793 gitt fritak for skyldsetting. Samme år skjøter Georg Fredrik von Krogh d.y. eiendommen for 1 490 rdl. til kaptein Friederich W. G. von Krausse. Allerede samme år i oktober skjøtes eiendommen på ny og denne gang til marinekommandør Peder Grib d.y. Da han dør i 1828 fortsetter enken og bo her frem til 1831. (Peder Grib d.y var sønn av sjøløytnant Niels Barfoed Grib som gjen var eldste sønn av Peder Grib d.e. som var nær venn og kampfelle av Tordenskjold og spilte en viktig rolle i flere av hans sjøslag) Deretter tar møller Anders Rasmussen Graae over gården i 1832 og anlegger en mølle på eiendommen. Denne brenner ned. Skredder Ole Lynum er eier i 1848, kjøpmann Johan Sivertsen i 1849. Eiendommen ble endel av Rønningen østre i 1852 og da kjøpmann Peter Kjos Sivertsen blir eier fra 1862 kaller han seg en proprietær som eier av en større gård. Kjøpmann Jacob Matheson er eier fra 1878 og hans enke etter han til 1897 før deres sønn Christian Bernstorff Bødker Matheson tok over og drev gården. Han var gift med Alison Lyng som i et senere ekteskap skulle bli mor til Thor Heyerdahl. Familien Romulsli tok over gården i 1936. Eiendommen ble oppstykket etter krigen. Navnet Pinneberg kan trolig stamme fra et sted i Holstein nord for Hamburg. Eier av hovedgården Rønningen, Rantzau hadde opprinnelse i Holstein.

Kilde: Fredrik Sand, Strinda Gaardsnavne og gaardens eiere. (gjengitt i Adresseavisen 8 mai 1920, nr. 107)