Provideringskommisjonen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Provideringskommisjonen var en offentlig kommisjon som eksisterte i to omganger i krisetida under Napoleonskrigene, fra 1807 til 1811 og fra 1811 til 1814. I begge omganger hadde kommisjonen sete i Christiania.

Fra 1812 til 1814 hadde man også Overprovideringskommisjonen.

Tittelen hadde også blitt brukt tidligere, under store nordiske krig, om provideringskommisjonen i Drammen 1716. Dette var et privat initiativ, som fikk stor betydning for den norske hærens forsvarsevne.

Provideringskommisjonen 1807–1811

Herman Wedel Jarlsberg fikk den 24. september 1807 i oppdrag av Regjeringskommisjonen å innføre så mye fødevarer som mulig til Norge, og i november samme år ble dette arbeidet lagt til en kommisjon med Wedel Jarlsberg som leder. Kommisjonen skulle motta relevante beretninger om innførsel av matvarer og holde regnskap. Det var korninnførselen fra Danmark og Sverige som var viktigst, og korninnførselen fra Russland til Trondheim lå ikke under kommisjonen. I praksis begrensa kommisjonens virkeområde seg til Kristiansand stiftamt og Akershus stiftamt.

To medlemmer ble oppnevnt i opprettelsesbrevet, og to nye ble utnevnt i 1808.

Provideringskommisjonen av 1807 ble erstatta av en ny kommisjon i 1811, som videreførte regnskapet.

Medlemmer

Bokholdere

Provideringskommisjonen 1811–1814

Den nye provideringskommisjonen ble oppnevnt av visestattholderen den 5. mars 1811 og godkjent av kongen 29. mars samme år. Oppgavene var de samme som den tidligere kommisjonens, og regnskapene ble videreført. Nedleggelse og nyoppretting er dermed mer av teknisk art enn en reell endring, men medlemmene var nye. Igjen var det Akershus og Kristiansand stift som var virkeområde.

1. september 1814 ble det bestemt i norsk statsråd at kommisjonen ikke lenger skulle ta opp saker, og at den skulle legges ned i løpet av året. Det skulle ta lang tid å avslutte regnskapene, og alle de tre medlemmene ble sittende til dette arbeidet var klart i 1824. De var alle oppnevnt ved opprettelsen.

Medlemmer

Litteratur