Rådhusgata 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I dag er Rådhusgata 5 bygd sammen med nr. 7, på et vis.
Foto: Einar Dahl (2016).
Den gamle fabrikkbygningen til Stausbøll så fremdeles fin og vedlikeholdt ut da dette bildet ble tatt. Nå var det leiligheter her, men vi ser fremdeles vareinntaket i 3. etg.
Foto: Kåre Kristensen (1970-tallet?).

Rådhusgata 5 i Tromsø var en gang en trikotasjefabrikk. Det er det ikke mange som vet i dag. - Tidligere Vestregata 50b, utskilt fra Vestregata 50. Matr.nr. 461.

Stausbølls trikotasjefabrikk

Skjøte fra Henrik Ongstad til M. Stausbøll på en parsell av Vestregata 50, som fikk matr.nr. Vestregata 50b, datert 27. feb., tinglyst 1. mars 1917.

Mads Stausbøll startet en fabrikk her for produksjon av makkoundertøyet han solgte i forretningen sin i Storgata 73. Fabrikken var fortsatt i drift på 1950-tallet. - Da grunnleggeren døde i 1928 ble butikken i Storgata avviklet.

Forlik mellom fru Betty Dreyer og Mads Stausbøll om grensen mellom Vestregata 50b (Rådhusgata 5) og Nedre Skolegata 27 (Rådhusgata 7), i 1918.

Attest fra Tromsø skifterett om at fru Regine Stausbøll hadde overtatt sitt og avdøde manns fellesbo, i 1928.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Rådhusgata 5, tinglyst 8. juni 1933.

Eid av Regine Stausbøll i 1932 og 1946.

Bokbinder Daniel Isaksen, (1930-1936 [1]). Flyttet til Storgata 87 i 1936. Han reklamerer med stort utvalg av religiøs litteratur til julen 1933.

Kasserer Ludvig Mack, snekker Agur Sørmo, (1940).

Bestyrer Johan Leithe, lærerinne Alfhild og kasserer Ludvig Mack, (1946).

Eliot Bygdnes

Skjøte fra Regine Stausbøll til Eliot Bygdnes i 1948.

Sykegymnast Elisabeth og Helge Jensen, (1957).

Thermoskum, isolering, (S. Larsen), (1966).

Eliot Bygdnes døde i 1967, hustruen Ruth satt i uskifte.

Ruth Bygdnes døde i 1977 og arvingene var: Thomas Lund Bygdnes, Elisabeth Vagn Jensen, Eigil Bygdnes, Anne-Berit Holangen, Lisbeth Bye, May Britt Bunes og Gunn Karin Steffensen.

Nils Eidsmo

Skjøte fra arvingene til Nils Johan Eidsmo, i 1977.

H.r. advokat Nils J. Eidsmo, (1982/96), adv. Rolf Pedersen, (1982/96), adv. Kjell Martin Haug, (1990/96).

Huset er siden pusset opp og inneholder nå leiligheter.

Referanser

  1. Nordlys 7.11.1936

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.