Radiumhospitalet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Radiumhospitalet er et spesialsykehus for kreftsykdommer, med tilhold i Ullernchausséen 70 i Oslo. Det ble etablert i 1932 som landets første spesialsykehus for kreft. Hovedinitiativtakerne var Severin Andreas Heyerdahl og Hans L.C. Huitfeldt, som ble henholdsvis direktør og styreformann ved etableringa. Radiumhospitalet ble i 2009 del av Oslo universitetssykehus. Per 2010 var det omkring 400 sengeplasser og 2000 ansatte.

Byggeprosessen starta med en arkitektkonkurranse i 1927, med Severin Andreas Heyerdahl, Arnstein Arneberg og Victor Nordan som jury. Arkitekt Ole Øvergaard leverte i samarbeid med overlege Axel Christensen inn vinnerprosjektet. Det opprinnelige bygget hadde 71 senger. Det kom på plass et nybygg i 1957, slik at sykehuset fikk 310 senger, og i 1961 ble kapasiteten økt til 345 senger. I 1982 ble bygget modernisert og påbygd under ledelse av arkitekt Ole Bull. Et stråleterapibygg sto klart i 206, og ble påbygd med et treetasjes sykehotell med 77 rom i 2010.

Fra starten av var sykehuset en selvstendig insitusjon uten finansiering fra staten, og bygget ble reist for innsamla midler. Drifta ble betalt med kurpenger, inntekter fra fond og frivillige bidrag.

Litteratur og kilder