Rasmus Andersen (d. 1661)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rasmus Andersen (død høsten 1661) var lagmann i Skien fra 1658 til sin død.

Embetskarriere

Rasmus Andersen ble bestallet som lagmann ved kongebrev dat. 17. januar 1658.[1] Nils Trolle ble befalt å oppta lagmannsed av Rasmus Andersen.[2]

Han foretok flere reiser til utlandet før han ble utnevnt til lagmann.

Lagmann

Borgermester Peder Jensen fikk 16. april 1658 befaling om å fungere i lagmann Rasmus Andersens sted mens Andersen var i Danmark.[3]

Den 30. mars 1661 fikk Thomas Jensen Banspill[4] i Larvik befaling om å være stedfortreder for Rasmus Andersen ved førstkommende lagting i Skien.[5] Banspill fungerte under Andersens sykdom i flere uker. Andersen lå syk i Kristiania.[6]

Kommissær

Den 16. mai 1661 ble Rasmus Andersen og borgermester i Skien Peder Jensen oppnevnt som kommissærer for undersøke regnskapene på Fritsøhus etter Nils Langes død.[7] Den 11. september fikk fogd Thomas Banspill befaling om å dømme i denne saken fordi lagmannen var syk og hadde søkt om å bli fritatt for å betjene lagtinget.[8] Arvesaken fortsatte med andre kommissærer etter Rasmus Andersens død.[9]

Familie

Rasmus Andersen døde høsten 1661. Han var sønn av borgermester Anders Olufsen i Fredrikstad. Rasmus Andersen var ugift.[10]

Hans søster Anna Andersdatter ble gift med lagmannen i Christiania, Peter Hegerfeldt. Hans søster Maren Andersdatter var gift med viselagmann i Trondheim Christoffer Caspersen Schøller.

Referanser

  1. Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 122.
  2. Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 122,123.
  3. Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 137.
  4. Tor Weidling: Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, Riksarkivaren. Skriftserie 7, Oslo 2000, s. 124.
  5. Norske kongebrev, bd. I, sak 1661:58.
  6. Langes embetskalender, i Riksarkivet.
  7. Norske kongebrev, bd. I, sak 1661:91.
  8. Norske kongebrev, bd. I, sak 1661:164.
  9. Norske kongebrev, bd. I, sak 1662:218.
  10. C. E. A. Schøller: «Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller», i Personalhistorisk tidsskrift, 2. rekke, bd. 5 (1890), s. 236.


Fiat-justitia medium.jpg Rasmus Andersen (d. 1661) er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.