Rauma (elv)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Elva Rauma, Flatmark i Rauma kommune
Foto: Jac Brun/Nasjonalbiblioteket, 1956

Elva Rauma renner mot nordvest ned Romsdalen, fra Lesjaskogsvatnet i Innlandet fylke, til Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal fylke. Elva er en del av Raumavassdraget som ble vernet i Verneplan IV for vassdrag i 1992.

Rauma er 64 km lang og har flere tiløp, de største kommer fra vest og sørvest, blant annet elvene Grøna, Ulvåa, Verma og Istra. Elva ender i Romsdalsfjorden og danner grenssen mellom Åndalsnes og Veblungsnes. Nedbørfelt 1202 km2.

Lakseelv

Fra Flatmark
Foto: Jac Brun/Nasjonalbiblioteket, 1956

Tidligere var Rauma regnet for å være en god lakseelv og mye besøkt av laksefiskere. De siste årene har elva vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. På 1990-tallet ble elva Rotenon-behandlet, men ble senere reinfisert av lakseparasitten. Rauma er sterkt redusert og trolig ødelagt som lakseelv.

Kraftutbygging

Da Grytten kraftverk ble bygget i 1975, ble den øvre delen av Mardølavassdraget, Glutra og Mongebekken overført til Rauma. Denne kraftutbyggingen fikk en del motstand fra Mardøla-aksjonen. Aksjonistene protesterte særlig mot at vannet fra Mardalsfossen skulle pumpes over fjellet til Grytten og Romsdalen, noe som medførte en tørrlagt Mardalsfoss. Som et kompromiss har Mardalsfossen noe nær normal vannføring ett par måneder om sommeren.

Også i elva Verma er vannet utnyttet til kraftproduksjon, i Verma kraftverk.

Kilder og litteratur

Koordinater: 62.22844° N 8.36645° Ø