Verma kraftverk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vermåa 1924

Verma kraftverk produserer elektrisk strøm fra vannkraftutbyggingen i fjellområdene sør og vest for Verma i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Kraftstasjonen ligger på Verma. Kraftverket startet produksjonen i 1923, og har en midlere total årsproduksjon på 70 GWh. Verma kraftverk er heleid av Rauma Energi AS, som er eid av Rauma kommune.

Vannet kommer fra et 117,2 kvadratkilometer stort nedbørsfelt. Hele nedbørsfeltet er innenfor Rauma kommunes grenser. Vermevatnet og Langvatnet er reguleringsmagasin med et totalt volum på 29,7 milliarder liter. Inntaksdammene ligger 850 moh og er forholdsvis liten med bare 30 000 kubikkmeter vann når den er full. Det gir nok vann til 3,3 timer med full drift i kraftverket. Fra inntaksdammen ledes vannet i et 1 382 meter langt rør, ned til kraftverket.

Kraftstasjonen ligger nederst i Vermefossen, der den renner ut i Rauma. Kraftstasjonen har to aggregater, begge er fra 1948-1953.

I 2017 ble ei større om- og nybygging av kraftverket igangsatt. Den vil gi større magasin og helt ny stasjon.

Flere bilder fra Verma kraftverk