Regest

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I det første bindet av Diplomatarium Norvegicum fra 1847 ser vi her en regest etterfulgt av den transkriberte kildeteksten.

En regest, fra latin regestum, er en kort sammenfatning av innholdet i et dokument, særlig brukt om sammenfatninger av tekster fra middelalderen. Opprinnelig ble det brukt med en annen betydning, en samling av pavebrev.

Regester er ikke minst nyttig når teksten er på språk som norrønt eller latin, men de gjør det også i andre tilfeller lettere å sjekke om en tekst er nyttig som kilde eller ikke. I en digital publikasjon gjør det det også lettere å søke etter for eksempel person- og stedsnavn, som i originalteksten kan være skrevet på helt andre måter. En full oversettelse med modernisert og normert språk er selvsagt til enda større hjelp, men vil i de fleste tilfeller være et uoverkommelig arbeid når man skal ta for seg større mengder dokumenter.

Regester blir ofte satt før eller etter gjengivelsen av en eldre tekst. Slik er de for eksempel brukt i Diplomatarium Norvegicum. De kan også brukes for seg for å opplyse om innholdet i dokumenter, uten av disse er gjengitt i sin helhet. En slik samling av regester kalles ofte en 'regesta', og en av de viktigste norske samlingene er Regesta Norvegica. Der finner man sammenfatninger av dokumenter angående norsk historie gjennom middelalderen. Serien Norske kongebrev er en regesta over kongebrev fra 1660 til 1703.

Kilder og litteratur

  • Regest i Store norske leksikon.
  • Regesta i Norsk historisk leksikon.