Reidar Windju Halvorsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Reidar W. Halvorsen, avbilda i 1958.

Reidar Windju Halvorsen (født 20. januar 1884 i Ringsaker, død samme sted 13. april 1969) var lensmann i Ringsaker på Hedmarken i mer enn 30 år, og han var i over 50 år engasjert i mange typer av samfunnsbyggende arbeid på lokalt og regionalt plan. Særlig markerte han seg som styreleder i Moelven Brug AS, som stifter av Ringsaker Privatbank AS og som representant for partiet Høyre i Ringsaker kommunestyre. I 1954 ble Reidar Windju Halvorsen slått til ridder av St. Olavs Orden. Sønnen Kjeld Halvorsen ble også lensmann i Ringsaker kommune, og som sin far og bestefar satt han en rekke år i ulike styreverv i Moelven Brug.

Bakgrunn og familie

Han var sønn av lensmann Martin G. Halvorsen (1847-1912) og Ingeborg Windju (1856-1895). I 1913 giftet Halvorsen seg med Edith Schou Salicath (f. 1889), datter av kaptein Carl Peter Fredrich Guise Salicath (1860-1920) og Emilie Constanse Pouline Schau (1862-1942), og søster av maleren Ørnulf af Fjordene Salicath (1888-1962) og grossereren Erling Salicath (1891-1973).

Yrkeskarriere – lensmann

Halvorsen tok eksamen artium ved Frogner skole i Kristiania i 1902, og juridisk embetseksamen i 1908. Deretter var han dommerfullmektig ved Søndre Sunnmøre sorenskriveri fra 1908 til 1910. I 1911 ble han ansatt som lensmannsbetjent hos faren i Ringsaker. Etter farens tragiske død i 1912 overtok Halvorsen stillingen som lensmann i Ringsaker i 1913. Med unntak av en periode under okkupasjonen (1942-1945) var Halvorsen lensmann i Ringsaker fram til 1950.

Samfunnsengasjement – næringslivsaktør

Faksimile fra Aftenposten 15. april 1969: Utsnitt av nekrolog over Reidar Windju Halvorsen. Svakt avistrykk.

Med lensmannsstillingen som basis engasjerte Halvorsen seg på bred front i samfunnslivet i Ringsaker, men særlig innenfor næringsliv, politikk og kulturliv. Spesielt viktig ble hans lange og krevende innsats for bedriften Moelven Brug AS. Allerede i 1912 ble Halvorsen suppleant (varamann) i styret i bedriften. Fra 1922 var han fast styremedlem. Og allerede året etter ble han valgt til styreformann, et verv han hadde sammenhengende fra 1923 til 1964. Halvorsen spilte særlig en viktig rolle da bedriften berget seg gjennom en svært vanskelig økonomisk situasjon på begynnelsen av 1930-årene. I Moelven Brugs jubileumsberetning fra 1974 (s. 32) slås det fast at Reidar Windju Halvorsen er «den mann som har betydd mest for Moelven Brug i bedriftens første 50 år.»

Ved siden av det sterke og personlige engasjementet for Moelven Brug AS var Halvorsen også på andre måter en sentral næringslivsaktør på lokalplanet. I 1918 stiftet han Ringsaker Privatbank AS, der han også var administrerende direktør og senere styreformann fram til 1950. En rekke andre bedrifter og organisasjoner på lokal- og regionalplanet fikk nyte godt av Halvorsens kompetanse og kunnskaper. Fra 1937 var han styreformann i AS Kvisla Bruk. Fra 1950 til 1956 var han formann i styret i Den norske Creditbanks filial i Brumunddal. Videre var Halvorsen styremedlem i Hamar Stiftstidende fra 1930 til 1941 og medlem av representantskapet i samme avis fra 1945 til 1956. Han var også styremedlem i Gaupen Brænderi fra 1920 til 1963, ordfører i representantskapet i Mesna Kraftselskap 1934-1963, styremedlem i Oplandske D/S-selskap 1949-1963, medlem av representantskapet i forsikringsselskapet Dovre og Norges hypotekforening for Næringslivet 1930-1956.

Politisk og kulturell interesse

Som lokalpolitiker var Halvorsen en meget engasjert Høyre-mann. Fra 1913 var han styremedlem i Ringsaker Høireforening. I perioden mellom 1932 og 1940 og senere fra 1945 til 1947 var han medlem av Hedmark Høyres fylkesstyre. Halvorsen representerte også Høyre i Ringsaker herredsstyre (kommunestyre) fra 1913 til 1937. Halvorsens engasjement i kulturlivet var først og fremst koblet til hans store lokalhistoriske interesse. Han var styremedlem i Ringsaker historielag fra 1921 og ble lagets formann i tidsrommet fra 1942.

Ettermæle

Faksimile fra Aftenposten 15. april 1969: Dødsannonse, Reidar Windju Halvorsen.

I en nekrolog i Aftenposten 15. april 1969 ble Halvorsen omtalt slik (utdrag):

Med ham er en av de virkelig store personligheter på Hedemarken gått bort. Som sønn av gammellensmannen i Ringsaker og selv lensmann i bygden fra 1913 til 1951, har hele hans liv og virke vært knyttet til hjembygden, hvor han nød en helt enestående tillit og respekt. … Lensmann Halvorsen gjorde en så fantastisk innsats under krigen i 1940 at eskadronsjefen, Knut Gysler, innstillet ham til dekorasjon med Kommandørkors med stjerne av St. Olavs orden, men han ble da iallfall en høyst fortjent ridder av 1. klasse. Under okkupasjonen ble han forvist fra sin stilling og bygda. ... Lensmann Halvorsen nød den største anseelse på alle hold for sine vidtspennende kunnskaper og sin fremragende dyktighet. Hans store venneskare var også glad i ham på grunn av hans vennlige, lune vesen, hans gjestfrihet og store hjertelag.

Kilder

  • Dalseg, Trygve: Moelven Brug i forvandling og vekst. En jubileumskavalkade 1899-1974.
  • Hvem er hvem, Oslo 1968.
  • Moelven Industrier ASA 1899-1999, Moelven Industrier ASA 1999: s. 20.

Eksterne lenker