Rektor Steens gate 3 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Der husrekken med nr. 1 til 11 lå, er det bare rester av veien foran husene tilbake. Nr. 3 lå helt til høyre i bildet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Rektor Steens gate 3a med sjåen til nr. 1 til venstre. Nr. 3b lå bak 3a.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Rektor Steens gate 3 i Tromsø besto av to eiendommer med våningshus. De ble revet så sent som ca. 2013.

Nr. 3a

Peter Bjørvik

Festekontrakt fra Tromsø kommune til Petter Bjørvik på denne grunn for 60 år, datert 7/11, tinglyst 10/11 1919.

Eid av Peter Bjørvik i 1932.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Petter Bjørvik om installasjon av elektrisk lys, i 1935.

Eid av Peter Bjørvik i 1946.

Transportarbeider Brox

Transportarbeider Håkon, serveringsdame Eline, kjøkkenhjelp Ingebjørg og hushjelp Judith Brox, (1946).

Skifteskjøte fra Petter Bjørviks dødsbo til Håkon Brox, i 1952.

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Håkon Brox for 75 år, i 1953.

Transportarbeider Håkon og Hanna Brox, hjemmebakeri, (1957/66), i nr. 3.

Dirigeringsleder Olsen

Skjøte fra H. Brox til Arne Ferd. Olsen i 1966.

Arne F. Olsen, (1966).

Hanna Brox, (1972/77), salgsassistent Arne F. Olsen, (1972/82), Tor Sverre Arnesen, (1982).

Arne Ferd. Olsen satt i uskifte etter Judith Olsen som døde i 1984.

Skjøte på grunnen fra Tromsø kommune til Arne Ferd. Olsen i 1985.

Dirigeringsleder Arne Olsen, (1986/93).

Nr. 3b

Arbeider Mathisen

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og E. Mathisen, datert 24/11, tinglyst 26/11 1914.

I 1916 bodde disse her: Arbeider Edvard Mathisen, tjenestepike Anna Andersen, husholderske Marie Benedikte Olsen.

Eid av Edv. Mathisen og Tromsø kommune i 1918.

Marie Benjaminsen

Skjøte fra Edvard Mathisen til Marie Benjaminsen på en ½-part av eiendommen med påstående hus. Kjøperen skulle ha 1. etg. i våningshuset, i 1920.

Auksjonsskjøte på husene til Marie Benjaminsen i 1923.

Skjøte fra Marie Benjaminsen til Ragnvald Olsen på en ½-del av eiendommen, i 1923.

Skjøte fra Ragnvald Olsen til Marie Benjaminsen på hans ½-del, i 1926.

Skjøte fra Marie Benjaminsen til Ingebrigt Peder Hansen på selgerskens hus, med festerett til grunnen, med rett for selgersken til, så lenge hun lever, å bebo 1. etg. mot en månedlig leie, i 1926.

Eid av Ingebrigt Hansen og Marie Benjaminsen i 1932.

Skifteskjøte fra Ingebrigt P. Hansens dødsbo, v/Lyngen skifterett, til Jens Ingebrigtsen, i 1941.

Eier følger eier

Skjøte fra Anny Ingebrigtsen, etter fullmakt, til Mary Jensen, i 1946.

Montør Lauritz Stjernholm, (1946).

Skjøte fra Mary Jensen til Johannes Nilsen i 1946.

Skjøte fra Johannes Nilsen til Karl Kronstad i 1947.

Skjøte fra Karl Kronstad til Helge Børseth i 1949.

Husmor Hjørdis og Helge Børseth, transport- og vognmannsforretning, (1957).

Smed Henriksen

Skjøte fra Helge Børseth til Odd Henriksen i 1958.

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Odd Henriksen for 60 år, i 1962.

Odd Evan Henriksen, (1966).

Skjøte på grunnen fra Tromsø kommune til Odd Henriksen i 1985.

Smed Odd Henriksen, (1982/93), Eldbjørg Henriksen, (1982/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.