Ringsaker Arbeiderforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Forsamlingslokalet Fremad, det tidligere Ringsaker Meieri.

Ringsaker Arbeiderforening ble stiftet 9. september 1884. Etableringen av arbeiderforeningen i Ringsaker kom etter initiativ fra venstremannen Sjur Fedje. Han hadde fått stipend av Stortinget til å studere husmannsvesenet. For å bedre husmennenes kår, tok han initiativ til en rekke arbeiderforeninger i Hedmark i 1880-årene. Disse foreningene var nært knyttet til partiet Venstre, slik også tilfellet var for Ringsaker Arbeiderforening. Foreningens første formann var gardbrukeren og venstremannen Wollert Konow. Ringsaker Arbeiderforening skaffet seg eget forsamlingslokale. Det nedlagte Ringsaker Meieri ble kjøpt for 3000 kroner i 1907. Lokalet fikk navnet Fremad. Det var først i 1914 at Ringsaker Arbeiderforening sluttet seg til Arbeiderpartiet.

Fra 8. desember 1923 til 2. juli 1927 gikk foreningen under navnet Ringsaker Kommunistiske Arbeiderforening. Medlemsmøte i Ringsaker Arbeiderforening 8. desember 1923 besluttet navneendring til Ringsaker Kommunistiske Arbeiderforening. Denne endringen kom som en følge av splittelsen av Arbeiderpartiet samme år, der et mindretall brøt ut og dannet Norges Kommunistiske parti. Et flertall i Ringsaker Arbeiderforening ønsket tilslutning til Den Kommunistiske Internasjonale, mindretallet ville forbli tilsluttet Arbeiderpartiet. Det utspant seg etter hvert en strid om eiendomsretten til lokalet Fremad mellom Ringsaker Kommunistiske Arbeiderforening og Ringsaker Arbeiderforening. Striden endte med dom i overretten 23. mai 1927. Ringsaker Arbeiderforening vant saken, og var således den rettmessige eieren av lokalet.

Den 2. juli 1927 hadde Ringsaker Arbeiderforening og Ringsaker Kommunistiske Arbeiderforening fellesmøte der Ringsaker Kommunistiske Arbeiderforenings medlemmer «erklærer å vilde gå ind i Det Norske Arbeiderparti på de av Ringsaker Arbeiderforening fremlagte betingelser, mot at D.N.A. avd, betaler R. K. A. gjeld.» Det var slutten for Ringsaker Kommunistiske Arbeiderforening og dens tilslutning til Den Kommunistiske Internasjonale.

Virksomheten i Ringsaker Arbeiderforening opphørte på slutten av 1980-tallet. Ringsaker Arbeiderparti overtok foreningens verdier.

Kilder og litteratur

  • Artikkel på Arkivportalen.no, som igjen bygger på:
    • Havik, Finn og Mathisen, Tor (red.), Med Ringsaker Arbeiderparti gjennom 100 år 1913-2013 - Fra tre kommuner til én storkommune, 2013.
    • Solbakken, Evald O.: Det røde fylke - Trekk av den politiske arbeiderbevegelse i Hedmark gjennom 100 år, 1951.
    • AAH, ARK-381, serie A: møteprotokoll 03.7.1921-1012.1933.