Ringsaker prestegjeld

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ringsaker kirke var prestegjeldets hovedkirke.
Foto: Ukjent

Ringsaker prestegjeld var et av Den norske kirkes prestegjeld i Hedmark. Det er nevnt i skattematrikkelen 1647 med bare ett sokn, Ringsaker. Seinere kom det flere sokn: Veldre og Brøttum og Åsmarka.

I 1821 ble Redalen overført til Biri prestegjeld etter kongelig resolusjon av 6. januar samme år. Den 1. januar 1925 ble Veldre prestegjeld og Brøttum prestegjeld, tilsvarende sokna med samme navn, utskilt fra Ringsaker. Prestegjeldets grenser ble senere regulert flere ganger i samsvar med grenseendringer mellom Ringsaker kommune og nabokommunen Vang, Hamar og Lillehammer.

Ved avviklinga av prestegjeldene i 2000-åra besto Ringsaker prestegjeld av de to sokna Ringsaker og Åsmarka. Andre deler av Ringsaker kommune tilhørte prestegjeldene Brøttum, Furnes, Nes og Veldre. Alle sokn som tilhørte ett av disse ligger nå under Ringsaker kirkelige fellesråd.

Kilder