Rogne (Vestre Toten gnr. 23/20)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rogne
23-20 Rogne i V.Toten - kart.jpg
©kartverket/norgeskart.no
Sted: Bøverbru
Fylke: Innlandet
Kommune: Vestre Toten
Gnr.: 23
Bnr: 20
Foto: Widerøe flyveselskap 1951

Rogne er en boligeiendom i grunnkretsen Ihle i delområdet Bøverbru i Vestre Toten kommune. Adressen er Eriksrudvegen 175. Rogne ligger nord for Eriksrudvegen og øst for Trosterudvegen ved krysset mellom disse to vegene. Arealet er 4410 m2. Eiendommen har bruksnummer under matrikkelgarden gnr. 23 Eriksrud.

Eiendommen oppsto i 1898. Eieren av Eriksrudstuen solgte da det meste av garden sin, men, som han skrev, «med undtagelse av en parsel, som jeg ved salget har forbeholdt mig til eiendom». Slik var det formulert i skjøte tinglyst 1.august 1898[1], og ved skylddeling tinglyst samme dag var resteiendommen definert og gitt navnet Rogne.[2] Det var Haaken Martinsen Eriksrud (1845-1929)[3] og hustru Karine Olsdatter (1852-1930) som på denne måten gikk til å bli eiere av Rogne etter tidligere å ha eid hele Eriksrudstuen. Ved folketellingene i 1900 og 1910 var det dette ekteparet som bodde på Rogne; i 1900 sammen med 3 ugifte barn.

En av døtrene i huset, Pauline Haakensdatter, giftet seg i 1915 med frelsesarméoffiseren Johan Gustav Leren. Arbeidet hans innebar en del flytting, så i 1920 bodde de i Egersund. I 1923 flyttet de fra Kragerø tilbake til Vestre Toten.[4] Samme år overtok de Rogne fra foreldrene og svigerforeldrene, ved skjøte tinglyst 15.oktober 1923.[5]

I 1927 flyttet familien Leren til Storgata 10 på Gjøvik[6] Deretter skjøtet de Rogne tilbake til den eldre generasjon ved skjøte tinglyst 7.mai 1928[7] Dette var mot slutten av livene til sjølfolkene, idet Haaken Martinsen døde 1929, 84 år gammel, og Karine Olsdatter døde 1930, 78 år gammel.

Det hvilte udekket gjeld på Rogne, og etter krav fra Småbruk- og Boligbanken ble det berammet tvangsauksjon.[8] Det ble så gjennomført tvangsauksjon over Rogne 11.januar 1932.[9]

Vestre Toten kommune fikk tilslaget for kr 5253, stadfestet av namsretten 1.mars 1932. Etter hvert overdro kommunen eiendommen til Håkon Halvorsrud for kr 4500, og sorenskriveren skrev ut auksjonsskjøte som ble tinglyst 6.januar 1943.[10] Håkon Halvorsrud var gift med Polla Emilie Hansdatter. Flere av barna deres bosatte seg i nærheten, slik som Hans Halvorsrud på Aspheim, Eriksrudvegen 225 og Erling Halvorsrud på Haugtun, Eriksrudvegen 239.

Håkon Halvorsrud ble 93 år gammel og døde i mai 1989. Hans arvinger har ved skjøte tinglyst 18.september 1989[11] solgt eiendommen til eksterne kjøpere, nemlig Bjørn Karlsen og Ragnhild Skramstad Karlsen. De eier en ideell halvpart hver.[12]

Det meste av den 4,4 mål store tomta er definert som bebygd område, bortsett fra en stripe på 300 m2 skog i nord.[13]

Referanser

Litteratur og kilder


Koordinater: 60.70959855° N 10.73510612° Ø