Rokkproduksjon i Gylland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rokk laga av John Pedersen Gylland (1878–1947)
Foto: Alice Coppa (2015).

Rokkproduksjon var eit viktig handverk i grenda Gylland i Hovin i tidlegare Horg kommune, no i Melhus kommune. Tradisjonen går langt attende, men bygda vart verkeleg sett på kartet med rokktypen Gylland-rokk. Den vart først utvikla i Kvikne, og kom over til Gauldalen kring 1850, etter at ein kar frå bygda hadde vore over i Kvikne og lært seg nye teknikkar der.

Den siste som produserte Gylland-rokker for hand i bygda var Anders O. Wollan (1916–1986), som heldt på frå 1933 til han pensjonerte seg i 1983.

Kjende rokkmakarar frå Gylland

Personane er sett opp kronologisk etter fødselsår. Vi har med òg dei ein kjenner frå tida før Gylland-rokken vart utvikla. Familieband mellom rokkmakarane er tekne med i lista i den grad vi har oversyn over det.

Det var vanleg å signere rokkane – her John Pedersen Gylland (1878–1947) sin signatur.
Foto: Alice Coppa (2015).
Gyllandrokk, fotografi fra Det norske næringsliv.

Litteratur

  • Haukdal, Jens og Asbjørn Furunes: Busetnad og folkeliv i Horg. 2 : Gard og grend. Utg. Melhus kommune. Melhus. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Walla, Arvid: «Om Gylland-rokken og andre spinneredskaper» i Årbok for Trøndelag. 1981. Trondheim. 1981. Digital versjonNettbiblioteket.