Romerike ungdomsskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gamlebygningen på Romerike ungdomsskole speiler seg i det nyere bygget til Sørumsand videregående skole.
Foto: Etaeb (2002).

Romerike ungdomsskole var en fylkesskole som var i virksomhet på Sørumsand i Sørum kommune fra 1929 til 1940. Det er sagt om denne skolen at den var en nyskapning forut for sin tid. «Materielt var den fylkets skole, men pedagogisk en fri folkehøgskole». (Erling Østerud 1972.) Det pekte framover mot det som kan kalles etterkrigstidas sammensmeltning av fylkes- og folkehøgskolene. Sjølve navnet Romerike ungdomsskole var et kompromiss som hadde med dette å gjøre.

Akershus fylke hadde i 1924 vedtatt å bygge en tredje fylkesskole på Sørumsand, men det var neppe elevgrunnlag nok til både den og Romerike folkehøgskole på Årnes i nabokommunen Nes. Fylket innledet derfor forhandlinger med folkehøgskolelaget i Nes og bestyreren for skolen der, den markante folkehøgskolemannen Olav Sletto. Resultatet ble at Romerike folkehøgskole ble nedlagt, mot at den nye skolen på Sørumsand ikke skulle få betegnelsen fylkesskole i navnet, og at den skulle gis et friere pedagogisk innhold enn det som var gjengs for dette skoleslaget. På disse betingelsene gikk Sletto med på å bli bestyrer for skolen på Sørumsand.

Romerike ungdomsskole startet opp i nyreiste skolebygninger med internat høsten 1929. Det første vinterkurset hadde 86 elever, gutter og jenter. Alt i alt var det i de 11 årene skolen var i gang ca. 1000 elever som hadde gått der. De fleste elevene var fra Romeriks-bygdene, men også fra andre deler av Akershus fylke, og en del også lengre borte fra.

Skolen ble nedlagt i 1940. Det hadde sammenheng med fylkets nye satsing på Jessheim, der en ny fylkesskole stod ferdig i 1940, og som etter krigen skulle få navnet Romerike folkehøgskole.

Kilder og litteratur

  • Dehli, Martin: Nes på Romerike. Bygdehistorie. Bind VII. Nes kommune 19xx.
  • Sørum herred. Sørum og Frogner sogn på Romerike. Bind 1. Red. av Olaf Børke og Gunnar Rudie (2. utgave). Sørum 1972.
  • Østerud, Erling: «Folkehøgskolen på Romerike 100 år 1859 [trykkfeil for 1869, wiki-merknad]-15/10-1969», i Romerikstun. Årbok 1970 for Romerike Historielag.
  • Østerud, Erling: «Olav Sletto 1886-1963», i Romerikstun. Årbok 1972 for Romerike Historielag.