Rosvold Elektrisitetsverk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rosvold Elektrisitetsverk ble bygget i 1913 av Karl Rosvold og Henrik Elverum. Verket lå i Innerelva ved Raunosa i Leksvik kommune. I 1950 ble det solgt til Anders Penna.

Teknisk

Det var muret inntaksdam med en rørgate på ca. 100 meter. Denne var bygget i stål og tre. Fallhøyden var på 7 meter. Turbinen var av typen Francis og på ca. 40HK. Dynamo var av typen Siemens med 220V likestrøm og 20 kW. Den ble senere skiftet til Siemens 2 x 220V + 0, 20 kW.

Verket hadde en automatisk oljetrykksregulator fra Gjøvik støperi og mekaniske verksted. Kapasiteten ved normal vannføring var ca. 20 kW, og Rosvold hadde ca. 30 abonnenter.

Anlegget ble utført av Dehlis elektromekaniske forretning i Trondheim.

Historie

Dammen raste under en storflom i 1932 Dette står det om i avisen Nidaros 18. februar 1932.[1] Eieren søkte senere om støtte fra Naturskadefondet for å kunne bygge opp demningen igjen. Ny dam ble da bygget lenger ned i elven (av O. Kruken), men vinteren 1934 raste også denne ut. Da ble det igjen bygget ny dam rett nedenfor den første. Samtidig ble det sprengt tunnel gjennom Raunosa som inntak for turbinrørene.

I 1939 søkte eieren om støtte for å utvide og fikk dette godkjent.

Verket ble lagt ned i 1957.

Fotnoter

  1. Nidaros 1932: s. 5

Kilder