Søndre Jarlsberg sorenskriveri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Søndre Jarlsberg sorenskriveri, også kalt søndre distrikt av Jarlsberg grevskap, var et tidligere sorenskriveri. Det ble opprettet ved ei omorganisering av den jurisdiksjonelle inndelinga av Jarlsberg grevskap. Denne omorganiseringa tidfestes gjerne til 1684, men kan ha foregått allerede omkring 1680. Den første tingboka for Nordre Jarlsberg sorenskriveri, som begynner i 1679, inneholder nemlig referater fra tingsamlingene i Søndre Jarlsberg fram til 1680. Fra den tid fikk sannsynligvis Søndre Jarlsberg sorenskriveri egen tingbok, men denne er tapt.

Fram til opprettelsen av Søndre og Nordre Jarlsberg sorenskriverier, hadde det vært tingsamlinger for hvert av skipreidene i det gamle Tønsberg len. Nå ble det opprettet tinglag som, i motsetning til skipreidene, tilsvarte prestegjeldene. Fram til 1847 besto Søndre Jarlsberg sorenskriveri av tinglagene Ramnes, Borre, Sem, Nøtterøy, Stokke og Andebu. Avvikene fra prestegjeldsgrensene besto i at Tjøme sogn i Nøtterøy prestegjeld og mesteparten av Kodal sogn i Andebu prestegjeld tilhørte Larvik grevskap og Larvik sorenskriveri.

Fra 1847 ble Søndre Jarlsberg sorenskriveri redusert til kun å bestå av tinglagene Stokke, Sem og Nøtterøy, men i 1849 ble Tjøme overført fra Larvik sorenskriveri. Ladestedet Åsgårdstrand, som delvis hørte til Sem og delvis hørte til Borre, ble i sin helhet lagt til Borre tinglag, som nå var en del av Mellom Jarlsberg sorenskriveri, samme år. I 1922 ble sorenskriveriets navn endret til Sør-Jarlsberg sorenskriveri, og i 1933 ble Tønsberg byfogdembete opphevet, slik at Tønsberg by ble et eget tinglag i Sør-Jarlsberg sorenskriveri. I 1936 ble navnet igjen endret til Tønsberg sorenskriveri.

I 1952 skjedde ei ny omorganisering: Jarlsberg sorenskriveri ble opprettet av Sem og Stokke tinglag samt Andebu fra Sandar sorenskriveri. Tønsberg sorenskriveri beholdt tinglagene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.

Sorenskrivere

Litteratur

  • Næss, Hans Eyvind (red.): For rett og rettferdighet i 400 år: sorenskriverne i Norge 1591–1991. Utg. Justisdepartementet/Fabritius. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.