Sørengaskipene

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skipene ble funnet i dette området, under dagens vei til Ekebergtunnelen.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Sørengaskipene er fire små skip fra middelalderen som ble funnet på Sørenga under utgravninger i 1971 og 1992. De er datert til 1300- og 1400-tallet.

Det første skipet ble funnet i 1971, da havnevesenet fant deler av et skip. I 1992 ble det så gravd i samme område i forbindelse med anlegget av nytt hovedveisystem fra Ekebergtunnelen, og man fant da tre skip til. Alle er av omtrent samme størrelse, fra omk. 13 til 15 meter (omk. 42,5 til 49 fot) og 12 til 15 bordganger i sidene.

Treverket er nokså godt bevart, men skipene har kollapset og deler av dem har gått tapt. Man har funnet tømmer fra eik og furu brukt til bordganger, samt spant, mastefeste, akterstevn og forstevn i eik. Bevaringsforholdene har vært gode nok til at man har kunnet fastslå at skipene har blitt reparert, og at de på et tidspunkt bevisst ble senka i en grunn del av havnebassenget.

Skipene representerer en type som ble brukt over lang tid, men funn av skorester og keramikk gjør det mulig å datere dem. Det er også gjort funn, som har mindre betydning for dateringsmulighetene, av tauverk – inkludert en tretti meter lang trosse – to jernankre og tre treankre med stein og annet. Ut fra funnene har man konkludert med at skip 1 og 2 antagelig ble senka på slutten av 1300-tallet, mens skip 3 og 4 ble senka omkring et århundre senere.

Tre av skipene ble tatt vare på og konservert. Det er tenkt at de skal utstilles på Oslo middelaldermuseum, som var under planlegging da det andre funnet ble gjort, men musumsplanene har ikke blitt realisert og skipene ligger fortsatt lagra. Det første skipet var i så dårlig forfatning at man ikke konserverte det, men nøyde seg med å dokumentere funnet.

Kilder

  • Krogstad, Morten og Schia, Erik: Vandring i Gamlebyen, Riksantikvaren, Oslo 1993

Eksterne lenker