Oslo middelaldermuseum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bispegata 16, et tidligere lokomotivverksted, er foreslått brukt som lokaler for middelaldermuseet.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Oslo middelaldermuseum, også kalt Kulturhistorisk museum (KHM) er et museum som har vært planlagt siden 1990-åra, men som pr. 2013 ikke har blitt realisert. Det gamle lokomotivverkstedet i Bispegata 16 er foreslått som lokale for museet.

Det ble i 1991 gjennomført en utredning, NOU 1991:31. Utvalget, som ble leda av Margaretha Østern, konkluderte med at det bør etableres et middelaldermuseum i Gamlebyen. Bakgrunnen for denne anbefalingen er at utvalget fant at funnmaterialet fra utgravningen i området er en nasjonal fellesverdi som bør gjøres tilgjengelig for allmenheten. I dag er bare en liten del av materialet utstilt, fordelt på museer som Historisk museum og Oslo bymuseum. Gamlebyen utgjør det største sammenhengende område med middelalderruiner i noen nordisk hovedstad, noe som vil være en, som det uttrykkes i rapporten, «sterkt tiltrengt turistattraksjon» i Oslo. Utvalget trakk også fram at et slikt museum ville være positivt i en bydel som i lang tid har hatt vanskelige kår. Både gjennom å gjøre området mer attraktivt, å skape et museum som kan være attraktivt for barn og unge og ved å trekke turister til området kan et slikt museum ifølge utvalget være positivt for byen og for bydelen. Utvalget foreslo videre at museet skulle ha en fast utstilling om middelalderbyen, en scenariedel med turer i Middelalderparken og andre middelalderområdet i Gamlebyen, skiftende temautstillinger knytta til middelalderen og en aktivitetsdel der man trekker inn håndverkere som benytter middelaldermetoder. Museet er fra utvalgets side også tenkt å ha en forskningsdel med bibliotek og magasin for funn fra middelalderbyen. Utgravningskontoret for Oslo, underlagt Riksantikvaren, Oldsakssamlingen og IAKN (nå IAKH), ble foreslått samlokalisert med museet. Utvalget uttrykte også ønske om opprettelse av et tverrfaglig senter for middelalderstudier under Universitetet i Oslo, lagt til Middelaldermuseet. Det ble også konkret pekt på lokomotivverkstedet i Bispegata 16 som lokaler for museet. Utvalget ser ut til å forutsette at museet blir en selvstendig enhet, men med tanke på hvem som har utført utgravningsarbeidet og hvor fagressurser i stor grad vil bli henta fra er det sannsynlig at et middelaldermuseum vil være knytta til Universitetet i Oslo.

Det har vært betydelig aktivitet fra antikvariske kretser, middelalderforskere og forskjellige organisasjoner for å få realisert planene. Blant annet har foreningen Middelalder-Oslo med punktet «Plassering av KHM (Kulturhistorisk Museum, UiO) i Gamlebyen»[1] Pr. 2013 er det ingen konkret framdriftsplan, men det har blitt uttrykt forhåpninger om at endringene som kommer i området når byggingen av Follobanen er ferdig kan gøre det lettere å få etablert museet. På den annen side kan arbeidene, dersom de strekker ut over mange år, føre til at det blir vanskeligere å etablere museet i Gamlebyen, hvilket betyr at man kan få et museum som er løsrevet fra ruinområdet.

Referanser

Kilder