Sara Collett (1702–1756)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sara Collett (født 3. juni 1702 i Christiania, død 14. august 1756 i Trondheim) var husfrue i Trondheim.

Slekt og familie

Hun var datter av James Collett (1655–1727) og Karen Pedersdatter Leuch (1666–1745). Faren var trelasthandler og stamfar til slekta Collett. Mora tilhørte slekta Leuch; hennes far var trelasthandler mens mora var arving til Bogstad.

I 1729 ble hun gift med etatsråd Lorentz Angell (1692–1751), som var en av Trondheims mest velstående handelsmenn. De fikk to døtre. Dattera Karen Angell (1732–1788) vokste opp, mens Sara (1731–1731) døde rett etter fødselen.

Liv og virke

Da hun var 25 år gammel, i 1727, arva hun en sum på 3819 riksdaler etter faren. Dette tilsvarer nær 18 millioner 2020-kroner, så hun var på ingen måte ubemidla da hun slo seg sammen med Lorentz Angell. Men han var betydelig rikere, og gjorde det tydelig at han ikke gifta seg med henne for pengenes skyld da han ved bryllupet kjøpte smykker til henne for like mye som hun hadde med seg i farsarv. De bosatte seg i hans bygård i Kjøpmannsgata 50 i Trondheim, der hun ble husfrue. I tillegg til dattera og tjenerskapet bodde også hennes svoger Thomas Albertsen Angell der.

Etter at Lorentz Angell døde i 1751 var hans datter enearving, men det ble inngått en avtale om at Sara Collett skulle sitte i uskifta bo så lenge hun levde. Karen Angells ektemann Peter Frederik Suhm bodde da også i huset. Etter at Sara Collett døde i 1756, drøyde det helt til 1762 før Thomas Angell endelig gikk med på å gjennomføre skiftet etter henne og ektemannen. Karen Angells arv ble på omkring 300 000 riksdaler. Det utgjør drøyt 1,1 millard 2020-kroner.

Suhm beskrev Sara Collett som sparsommelig og noe hastig. Hun sørga for at dattera fikk god opplæring i ei husfrues plikter.

Litteratur og kilder